Co je UAČR - AKVA CZ ?

Zamčeno
Uživatelský avatar
administrátor
Administrátor
Příspěvky: 39
Registrován: 27.4.2010 13:36:09

Co je UAČR - AKVA CZ ?

Příspěvek od administrátor »

Unie akvaristů České republiky - AKVA CZ (dále jen AKVA CZ) je ve smyslu zákona č.83/90Sb. občanským sdružením, které sdružuje právnické osoby (akvaristické spolky, kluby) a fyzické osoby (hobby akvaristy i chovatele), zabývající se chovem akvarijních rybek, vodních živočichů a pěstováním akvarijních rostlin, které souhlasí s cíli Unie a chtějí se podílet na jejich dosahování. AKVA CZ je organizací zatřešující a její členská základna v současné době zahrnuje většinu akvaristických organizací z České republiky a několik akvaristů jednotlivců z ČR a ze Slovenské republiky. AKVA CZ je zakládajícím členem mezinárodní evropské vivaristické organizace E.A.T.A. – European Aquarium and Terrarium Association, se sídlem v Brusselu (Belgie).

AKVA CZ zastupuje zájmy organizovaných akvaristů ČR, od kterých má k této činnosti mandát. Cílem AKVA CZ je též zastupovat a hájit zájmy svých členů, jak v interním rámci, tak i navenek a spolupracovat se sdruženími stejného zaměření jak v České republice tak v zahraničí. Podporovat činnost členských spolků a klubů v oblasti odborné, ekonomické, společenské, legislativní i organizační, při plném respektování jejich samostatnosti a nezávislosti. Šířit zájem o chov akvarijních rybek a vodních živočichů a pěstování vodních rostlin a popularizovat akvaristickou činnost na veřejnosti. Zasazovat se o šetrnné zacházení a ochranu zdraví chovaných akvarijních živočichů. Zajišťovat informovanost o všech zásadních otázkách týkajících se předmětu činnosti sdružení pro své členy. Aktivně působit vzdělávacími programy i na laickou veřejnost, především mládež. Sestavovat a časově koordinovat společný roční plán hlavních akcí jednotlivých spolků a klubů na základě jejich návrhů.

Více informací naleznete dále v útrobách tohoto portálu.
Zamčeno

Zpět na „Informace a rady jak pracovat s fórem“