Třicel let sborníků CYPERU.

Odpovědět
Uživatelský avatar
mlynář
Sekretář AKVA CZ
Příspěvky: 604
Registrován: 27.4.2010 14:02:09
Bydliště: Grýnviliž u Práglu

Třicel let sborníků CYPERU.

Příspěvek od mlynář »

Není to tak moc dlouho, co brněnský CYPERUS oslavil stoleté výročí od svého založení. Málokdo dnes ale ví, že právě v této době zaznamenáváme i další kulaté jubileum této nejstarší moravské akvaristické organizace. V příštím roce, konkrétně na konci letního měsíce července uplyne třicet let od počátku vydávání dnes již pověstých „Cyperusáckých“ bulletinů, či lépe řečeno sborníků. Dnes jsme zvyklí tomuto počinu říkat „ročenka“, která je vydávána vždy u příležitosti „Akvaristického podzimu“ spolkem pořádaným. Nebylo tomu tak ale vždy. První číslo spatřilo světlo světa již v roce 1981. Tehdy byl spolek „akvaristickým kroužkem“ při ZOO města Brna a pod touto institucí byl také sborník v první etapě vydáván. Další čísla pak následovala s dvou až tříletou neperiodicitou (1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1993, 1997). Toto údobí vrcholí sborníkem č. 9 z r. 1997, který je věnován devadesátiletému výročí spolku a je prvním sborníkem Cyperusu, který se v první polovině devadesátých let minulého století právně osamostatnil.

Třebaže po jubilejním roce Cyperus začíná pořádat v říjnu každého roku „Akvaristický podzim“, teprve u příležitosti „Akv.podzimu“ v roce 2000 vychází další, v pořadí desáté číslo sborníku a od té doby pak již pravidelně každým rokem u příležitosti výše zmíněné akce. Výjimku zde tvoří rok 2007, kdy spolek oslavuje své sté výročí a u této příležitosti je vydán i sborník speciál. Dále již následuje vydávání s obvyklou pravidelnou roční periodicitou.

Sborník ve své první, neperiodické etapě od prvního čísla vydáván pod garancí tehdejšího předsedy spolku Ing. Eduarda Bureše, v roli vedoucího redaktora byl RNDr. Evžen Wogelmuth, CSc.; redakční radu tvořili od počátku pánové MVDr. Petr Dvořák (dnes prof.), MVDr. František Csefay, Ing.Petr Tomíček, Pavel Hamřík. Ve druhé etapě, od č. 9 je v tiráži jako garant uveden nový předseda spolku prof.MVDr.Petr Dvořák CSc. a jako redaktor RNDr. Evžen Wohlgemuth, CSc. V roce 2002 – od č. 12 místo E.Wohlgemutha zaujímá redaktorskou pozici Ing. Jan Jochman.

První číslo vyšlo v ofsetovém tisku v sazbě, čísla 2 – 8 v ofsetovém tisku – strojopis. Strojopisy zprvu psány na běžném psacím stroji, později se jednalo o tzv. perličkové písmo. Od č. 9 pak již až do dnešní doby se jedná o klasickou sazbu v ofsetu. Obálky byly od prvního čísla tištěny černobíle na barevném kartonu vyšší gramáže, od roku 2007 – počínaje speciálem vydaným ke stoletému výročí jsou pak sborníky vydávány s celobarevnou CMYK obálkou na tvrdší matové křídě. Všechny sborníky mají vazbu šitou na dvě skobičky. Čísla 3 – 7 byla vydána v nákladech čítajících 500 výtisků; č. 9 po 200 ks, č. 10 po 130 ks, č. 11,14,15, 19 po 150 ks, č. 12, 16, 18, 21 po 100 ks, výroční číslo 17 mělo náklad 250 výtisků, č. 20 120 ks. U čísel 1, 2, 8, 13 počet výtisků v tiráži neudán (některá čísla měla jen velmi sporadickou tiráž bez zásadních informací). Počet stran sborníků se pohybuje od 16 do 36 bez obálky, speciální číslo 17 mělo 52 stran bez obálky. Všechna čísla mají formát A5 – 148 x 208 mm.

Co se obsahu sborníků týče, tak i zde se můžeme orientovat dle obou výše zmíněných etap ve vydávání. V první fázi šlo vždy o několik článků s akvaristickou tematikou, ve spektru od článků chovatelsky populárních až po vysoce odborné stati. Jednalo se o články především autorů ze spolku samotného, či z některých brněnských přírodovědeckých institucí (VFU, spod.) s jen občasným přispěním některého autora pocházejícího odjinud (nejvíce zastoupen českobudějovický akvarista MUDr.V.Bydžovský). Ve druhé etapě, kdy od č. 10 se sborník stává periodickou ročenkou vázanou na Akvaristické podzimy, jsou krom shodného obsahového zaměření v záhlaví uváděny i jednotlivé přednášky, které jsou klíčovou páteří podzimních akcí. Ke konci třetí dekády se pak autorsky na tvorbě sborníků podílejí i mimobrněnští přátelé spolku, především z ostatních organizací sdružených v Unii akvaristů ČR – AKVA CZ. Výčet jednotlivých článků vzhledem k zařazení podrobných obsahů všech čísel hned pod tímto článkem zde uvádět nebudu.

Co dodat. Brněnské sborníky si za svou éru získaly nezastupitelnou úlohu na načí akvaristické scéně a svou hodnotou jsou i výpovědí dob minulých a duševním dědictvím pro příští generace akvaristů. Délkou trvání vydávání této akvaristické tiskoviny se tento bulletin bezesporu zařadil na špičku pomyslného žebříčku takovýchto počinů. Delší výdrž můžeme zaznamenat snad jen u nedávno zaniklého časopisu Akvárium – Terárium a pak též spolkovou tiskovinou – katalogem k výstavám spolku Akva Tera z Rychnova nad Kněžnou. Přeji k tomuto dalšímu výročí CYPERUSU vše nejlepší a původcům sborníků minimálně takový enthusiasmus, jakým byli dosud obdařeni i do dalších mnoha let.

Jan Burzanovský, Zeleneč 24.12.2010

viz též: http://aquabooks.cz/casopisy/52
Uživatelský avatar
mlynář
Sekretář AKVA CZ
Příspěvky: 604
Registrován: 27.4.2010 14:02:09
Bydliště: Grýnviliž u Práglu

Re: Třicel let sborníků CYPERU.

Příspěvek od mlynář »

č. 01
29.7.1981

Vyd: AK Cyperus při ZOO města Brna
Odp.prac: Ing. Eduard Bureš
Red rada: Jaromír Kazda (výk.redaktor), Michal Zavadil (zást.v.red.), MVDr. Petr Dvořák, MVDr. František Csefay, Ing.Petr Tomíček, Pavel Hamřík
A5 , 24 str + obálka , sazba - ofset

Obs:
Apistogramma spec. – J.Kazda
Veterinární lékař radí – MVDr.F.Csefay
Cryptocoryne parva – M.Procházka
Vzduchovací motorek na stejnosměrný proud – Ing.P.Tomíček
Víte že … - readkce
Poecilia melanogaster – M.Janák
Druhy a skupiny rodu Nothobranchius – J.Kadlec
Apistogramma reitzigi – M.Zavadil
Parosphromenus deissneri – redakce
Hemichromis bimaculatus – L.Varga

*******************************************************************************************************************

č. 02
11.5.1983

Vyd: AK Cyperus při ZOO města Brna
Odp.prac: Ing. Eduard Bureš
Red rada: Jaromír Kazda (výk.redaktor), Michal Zavadil (zást.v.red.), MVDr. Petr Dvořák, MVDr. František Csefay, Ing.Petr Tomíček, Pavel Hamřík
A5 , 24 str + obálka , strojopis - ofset

Obsah:
Aphyosemion coeleste – Jiří Maule
Veterinární lékař radí: Plisthoforoza hyphesobriconis – MVDr. F.Csefeay
Apistogramma kleei – J.Kazda
Betta smaragdina – M.Zavadil (pž.H.J.Richtera)
Výkonný filtr – Ing.P.Tomíček
Víte že… redakce
Indukovaná ovulace při množení ryb – Ing.J.Kouřil
Vesicularia dubyana – P.Kovařík
Malpuluta kretseri - -???-
Steatocranus casuarius – MVDr. F.Csefay
Echinodorus macrophyllus – MVDr.P.Dvořák

*******************************************************************************************************************

č. 03
22.9.1986

Vyd: AK Cyperus při ZOO města Brna
Odp.prac: Ing. Eduard Bureš
Red rada: RNDr. Evžen Wohlgemuth,CSc. (výk.redaktor), MVDr. Petr Dvořák, MVDr. František Csefay, Ing.Petr Tomíček, Pavel Hamřík
A5 , 20 str + obálka , strojopis – ofset
Tisk: Služby města Brna, rozmnožovna Příkop 2a; Náklad: 500 ks

Obsah:
Ctenolucius hujeta – Ing. E.Bureš
Lamprologus calvus - Luděk Bogdan
Rybka z dálného východu – RNDr.E. Wohlgemuth
Mykobakterioza akvarijních ryb – MVDr.F.Csefay
Kryptokoryny z Indie – prom.Paed. Tomáš Horák
O životě komárů – RNDr. Jana Trnková
Odborný seminář Klubu chovatelů cichlid ČSR – Luděk Bogdan
Seminář o vodních rostlinách v Liberci – Vladislav Novoměstský
Holásecká jezera – RNDr.E.Wohlgemuth
Činnost akvaristického kroužku „Cyperus“ v roce 1985 - výbor
Odešli z našich řad – výbor

*******************************************************************************************************************

č. 04
11.9.1987

Vyd: AK Cyperus při ZOO města Brna
Odp.prac: Ing. Eduard Bureš
Red rada: RNDr. Evžen Wohlgemuth,CSc. (výk.redaktor), MVDr. Petr Dvořák, MVDr. František Csefay, Ing.Petr Tomíček, Pavel Hamřík
A5 , 20 str + obálka , strojopis – ofset
Tisk: Služby města Brna, rozmnožovna Příkop 2a; Náklad: 500 ks

Obsah:
Dějiny brněnské akvaristiky (1) – Jan Šlapal, Ing. Eduard Bureš, RNDr. Evžen Wohlgemuth
Čichavci – MUDr.Vladko Bydžovský
Chalinochromis sp. „Bifrenatus“ – Rostislav Konečný
Některé poznatky z chovu Serrasalmus nattereri – Kamil Vanko
Jak je to s rodem Paracheirodon? – MUDr. Vladko Bydžovský
Existují vodní motýli? – RNDr. Jana trnková
Ještě o Holáskách – RNDr.E.Wohlgemuth
Ustavení organizace halančíkářů – Rostislav Konečný
Výstava „Akvaristická Vysočina 86“ v Jihlavě – Luděk Bogdan
Akvárium v esperantu – RNDr.E.Wohlgemuth
Činnost akvaristického kroužku „Cyperus“ v roce 1986 – výbor

*******************************************************************************************************************

č. 05
23.11.1988

Vyd: AK Cyperus při ZOO města Brna
Odp.prac: Ing. Eduard Bureš
Red rada: RNDr. Evžen Wohlgemuth,CSc. (výk.redaktor), MVDr. Petr Dvořák, MVDr. František Csefay, Ing.Petr Tomíček, Pavel Hamřík
A5 , 24 str + obálka , strojopis – ofset
Tisk: Služby města Brna, rozmnožovna Příkop 2a; Náklad: 500 ks

Obsah:
Dějiny brněnské akvaristiky (2) – Ing. Eduard Bureš, RNDr. Evžen Wohlgemuth
Echinodorus barthii nebo Echinodorus osiris „doppel rot“? – MVDr.P.Dvořák, CSc.
Cyprinodon macularis – MUDr. Vladko Bydžovský
Voda a její úprava v akvaristice – MVDr.P.Dvořák, CSc.; RNDr.E.Wohlgemuth, CSc.
Naši vodní brouci – RNDr.Jana Trnková
Splavisko u Chrlic – RNDr.E.Wohlgemuth
Slavnostní členská schůze na počest 80. výročí založení „Cyperusu“ - Ing. Eduard Bureš, RNDr. Evžen Wohlgemuth
Výstava „Akva ´80 Brno“ – Luděk Bogdan
Setkání halančíkářů – Rostislav Konečný
Setkání cichlidářů – Rostislav Konečný
Sto let Ottova slovníku naučného – RNDr. E.Wohlgemuth
Činnost akvaristického kroužku „Cyperus“ v roce 1987 – výbor
Příloha: str. z Ottova sl. naučného

******************************************************************************************************************

č. 06
11.9.1989

Vyd: AK Cyperus při ZOO města Brna
Odp.prac: Ing. Eduard Bureš
Red rada: RNDr. Evžen Wohlgemuth,CSc. (výk.redaktor), MVDr. Petr Dvořák, MVDr. František Csefay, Ing.Petr Tomíček, Pavel Hamřík
A5 , 24 str + obálka , strojopis – ofset
Tisk: Služby města Brna, rozmnožovna Příkop 2a; Náklad: 500 ks

Obsah:
Dějiny brněnské akvaristiky (3) – Ing. Eduard Bureš, RNDr. Evžen Wohlgemuth
Rod Cryptocoryne Fisch, ex Wydl. – Dr.Jiří Stodola
Tření gavúnků jednoduše – MUDr. Vladko Bydžovský
Feromony characid – MUDr.Vladko Bydžovský
Chov úhořího monté – Ing.Milan Peňáz, CSc.; RNDr.E.Wohlgemuth, CSc.
Vážky – skvosty naší přírody – RNDr. Boris Rychnovský, CSc.
Ivanovický „Geunt“ – RNDr.E.Wohlgemuth
Setkání akvaristů v Liberci – MVDr. Petr Dvořák, CSc.
První český článek o akvaristice – RNDr.E.Wohlgemuth
Činnost akvaristického kroužku „Cyperus“ v roce 1988 – výbor
Přílohy z čas „Vesmír“ r. 1875 – Bělohlávek F. – Život v rybníčku

*****************************************************************************************************************
CYPERUS sborníky.jpg
CYPERUS sborníky.jpg (100.64 KiB) Zobrazeno 28155 x
č. 07
1990

Vyd: AK Cyperus při ZOO města Brna
Předseda: Ing. Eduard Bureš
Redaktor: RNDr. Evžen Wohlgemuth,CSc.
A5 , 24 str + obálka , strojopis – ofset
Tisk: AKCENT s.p., rozmnožovna Příkop 2a; Náklad: 500 ks

Obsah:
Pěstování vodních rostlin ze semen – Ing. Jiří Horyna
Živiny pro rostliny v akváriích – MVDr. Petr Dvořák, CSc.
Tetry s červenou hlavou – MUDr. Vladko Bydžovský
Chov mníka jednovousého (Lota lota) v akváriu – Ondřej Slavík
Poznatky z mořské akvaristiky – Alois Kůra
Mé zkušenosti s mořskou akvaristikou – Oldřich Kapler
Živé filtry – Oldřich kapler
Rájecká tůň – RNDr.E.Wohlgemuth
Setkání akvaristů v Liberci 1990 – MVDr. Petr Dvořák, CSc.
Ohrožené druhy – RNDr.E.Wohlgemuth
Činnost akvaristického kroužku „Cyperus“ v roce 1989 – výbor
Příloha: Zkušenosti staré 81 let (Přírodopisné listy 3/1909, č. 10)

*****************************************************************************************************************

č. 08
1993

Vyd: AK Cyperus při ZOO města Brna
Předseda: Ing. Eduard Bureš
Redaktor: RNDr. Evžen Wohlgemuth,CSc.
A5 , 24 str + obálka , strojopis – ofset

Obsah:
Voda v akvaristice – RNDr. Vladimír Jakšl
Afričtí halančíci – Jaroslav Kadlec
Několik poznámek o gupkách a zásadách jejich šlechtění – Ing. Ivan Krouský; RNDr.E.Wohlgemuth
Několik poznámek k chovu ryb čeledi Hemirhamphidae – Ing. Ivan Krouský
Agresivita potěru sumce velkého (Silurus glanis) v akváriu – Ondřej Slavík
Žížalice – RNDr.E.Wohlgemuth
Rybníček „Šelš“ – RNDr.E.Wohlgemuth
Činnost akvaristického kroužku „Cyperus“ v roce 1990-1992 – výbor
Příl: Zásadní pravidla akvaristiky (podle B.Žežuly)

******************************************************************************************************************

90 let Cyperusu“ - č. 09
1997

Vyd: „Cyperus – spolek pro akvaristriku v Brně“
Předseda: MVDr. Petr Dvořák, CSc.
Redaktor: RNDr. Evžen Wohlgemuth,CSc.
A5 , 24 str + obálka , sazba – ofset
Nákl: nákladem vlastním - 200 výt.

Obsah:
Dopis k 90. výročí spolku „Cyperus“ – JUDr. Damar Lastovecká, prim.m. Brna
Historie Cyperusu – RNDr.E.Wohlgemuth, CSc. (ml.)
Světová akvaristika – Ing. Petr Posel
Živorodé poloústky – Ing. Norbert Dokoupil, CSc.
Tetry II – MUDr. Vladko Bydžovský

****************************************************************************************************************

č. 10
2000

Vydal „Cyperus - spolek pro akvaristiku v Brně“.
Předseda: Doc. MVDr. Petr Dvořák, CSc.
Redaktor: RNDr. Evžen Wohlgemuth, CSc.
A5 , 16 str + obálka , sazba – ofset
Náklad: nákladem vlastním - 130 výtisků.

Akvaristický podzim Brno 2000
Cyperus . spolek pro akvaristiku v Brně pokračuje v tradici přednáškových akcí, konaných každoročně vždy koncem měsíce října (letos 21.10.)
Program:
Dieter Ott: Cesta akvaristy do Brazílie;
Jan Burzanovský: Ryby rodu Pterophyllum v přírodě i chovu;
Jiří Štark: Podmořský svět ostrova Vis
.
V průběhu akce se uskuteční setkání členů Cichlidklubu a ČKCHH a miniburza méně běžných akvarijních ryb a rostlin.
Místo konání je jako v předchozích letech Hotelový dům Královopolské strojírny Brno, Královo Pole, Božetěchova 102.

Obsah:
Za rybami do jihozápadní Amazonie - Mgr. Martin Reichard
Studenovodní chov kardinálky čínské – RNDr.E.Wohlgemuth, CSc. (ml)
Rybka z Dálného Východu - RNDr.E.Wohlgemuth, CSc. (ml)
Odkud se ta slova vzala? - RNDr.E.Wohlgemuth, CSc. (ml)
In memoriam (pro J.Bařinu) - výbor
Činnost akvaristického spolku "Cyperus" v roce 1999 – výbor

********************************************************************************************************************

č. 11
2001

Vydal „Cyperus - spolek pro akvaristiku v Brně“.
Předseda: Doc. MVDr. Petr Dvořák, CSc.
Redaktor: RNDr. Evžen Wohlgemuth, CSc.
A5 , 24 str + obálka , sazba – ofset
Náklad: nákladem vlastním - 150 výtisků.

Akvaristický podzim Brno 2001
Cyperus . spolek pro akvaristiku v Brně pokračuje v tradici přednáškových akcí, konaných každoročně vždy koncem měsíce října (letos 27.10.)
Program:
Thomas Litz: Hledání halančíků v Uruguayi;
Konference -krátké příspšvky z různých odvětví akvaristiky.

V průběhu akce se uskuteční burza méně běžných akvarijních ryb a rostlin, která proběhne mezi účastníky akce (bez přístupu veřejnosti).
Místo konání je PARTNER CENRUM, Hlinky 118, Brno-Pisárky.


Obsah:
Gymnogeophagus meridionalis - MUDr. Vladko Bydžovský
Drobnoústka purpurová (Nannostomus sp. „Peru/red“) - MUDr. Vladko Bydžovský
Systematika jihoamerických halančíků - Jaroslav Kadlec
Patologie v diagnostice chorob akvarijních ryb - MVDr. Ladislav Novotný
Vzdušná vlhkost v akvaristických pěstírnách - Ing. Václav Novotný
Biofyzikální zákony významné pro akvaristiku - Doc.MVDr. Petr Dvořák, CSc.; RNDr. Evžen Wohlgemuth, CSc. (ml)
Stálá akvarijní výstava v Brně - Ing. Zdeněk Vrátný
Ryby a jejich postavení v živočišném systému - RNDr. Evžen Wohlgemuth, CSc. (ml)
Činnost akvaristického spolku "Cyperus" v roce 2000 – výbor

*******************************************************************************************************************

č. 12
2002

Vydal „Cyperus - spolek pro akvaristiku v Brně“.
Předseda: Doc. MVDr. Petr Dvořák, CSc.
Redaktor: Ing. Jan Jochman
A5 , 28 str + obálka , sazba – ofset
Náklad: nákladem vlastním - 100 výtisků.

Akvaristický podzim Brno 2002
Cyperus . spolek pro akvaristiku v Brně pokračuje v tradici přednáškových akcí, konaných každoročně vždy koncem měsíce října (letos 26.10.)
Program:
Ing.Vlado Fábry - Cesta akvaristy do Thajska
Slavomil Boudný – IRG, to jsou duhovky
Pavel Picka – Terčovci
RNDr.Jiří Vítek,CSc. –Halančíci, CD-ROM – nová publikace o halančících
MVDr.Ladislav Novotný – Mykobakterióza akvarijních ryb a rizika přenosu na člověka
MVDr.František Csefay – Postravní specialisté u akvarijních ryb
Martin Rose – Jak vybrat vhodnou tropickou lokalitu pro lov rybek

V průběhu akce se uskuteční burza méně běžných akvarijních ryb a rostlin, která proběhne mezi účastníky akce (bez přístupu veřejnosti).
Místo konání je PARTNER CENRUM, Hlinky 118, Brno-Pisárky.


Obsah:
Úvod – Doc. MVDr. Petr Dvořák, CSc.
Zvláštnosti metabolismu základních živin u sladkovodních ryb – Prof.MVDr.Miriam Smutná,CSc. –
VFU Brno, FVHE; Prof.MVDr.Zdenka Svobodová, DrSc. – VÚRH JU Vodňany
Halančíci, CD-ROM – nová publikace o halančících – RNDr.Jiří Vítek, CSc.
Mykobakterióza akvarijních ryb a rizika přenosu na člověka - MVDr.Ladislav Novotný
Český klub chovatelů terčovců – výbor
Činnost akvaristického spolku "Cyperus" v roce 2001 – výbor

*****************************************************************************************************************

č. 13
2003

Vydal „Cyperus - spolek pro akvaristiku v Brně“.
Předseda: Doc. MVDr. Petr Dvořák, CSc.
Redaktor: Ing. Jan Jochman
A5 , 32 str + obálka , sazba – ofset

Akvaristický podzim Brno 2003
Cyperus . spolek pro akvaristiku v Brně pokračuje v tradici přednáškových akcí, konaných každoročně vždy koncem měsíce října (letos 25.10.)
Program:
Gerhard Eberle – Halančíci Gabunu
RNDr.Jiří Vítek,CSc. – O rybách na suchu
Gerhard Eberle – Pěstírny na Floridě
Jaroslav Kadlec – Rod Simpsonichthys
MVDr.František Csefay – Zajímavosti z fyziologie ryb

V průběhu akce se uskuteční burza méně běžných akvarijních ryb a rostlin, která proběhne mezi účastníky akce (bez přístupu veřejnosti).
Místo konání je PARTNER CENRUM, Hlinky 118, Brno-Pisárky.


Obsah:
Úvod – Doc.MVDr. Petr Dvořák, CSc.
Terapie symptomu děrové nemoci u ryb rodu Symphysodon - Doc.MVDr. Petr Dvořák, CSc.
Klenot Srí Lanky – MUDr. Vladko Bydžovský
Imunoglobuliny ryb – jejich struktura a funkce - Prof.MVDr.Miriam Smutná,CSc. – VFU Brno, FVHE;
Prof.MVDr.Zdenka Svobodová, DrSc. – VÚRH JU Vodňany; Doc.MVDr.Lenka Vorlová, Ph.D.
Halančíci rodu Simpsonichthys – Jaroslav Kadlec
O rybách na suchu – RNDr.Jiří Vítek, CSc.
Činnost akvaristického spolku "Cyperus" v roce 2002 – výbor

*******************************************************************************************************************

č. 14
2004

Vydal „Cyperus - spolek pro akvaristiku v Brně“.
Předseda: Doc. MVDr. Petr Dvořák, CSc.
Redaktor: Ing. Jan Jochman
A5 , 32 str + obálka , sazba – ofset
Vyd: vl.nákl. 150 výt.

Akvaristický podzim Brno 2004
Cyperus . spolek pro akvaristiku v Brně pokračuje v tradici přednáškových akcí, konaných každoročně vždy koncem měsíce října (letos 23.10.)
Program:
Dr. Anton Lamboj – Malé cichlidky západní Afriky
Mgr. Ondřej Sedláček – Dvakrát za halančíky do Kamerunu
Dr.Jiří Vítek, CSc. – Rozmnožování cichlid – „animovaná show“
Dr.Vladko Bydžovský – Rod Nanostomus
Jaroslav Kadlec – Nové druhy jihoamerických halančíků
Dr.František Csefay – Pokryv těla ryb
Dr.Jiří Vítek, CSc. – Cichlidy – nové CD-ROM

V průběhu akce se uskuteční burza méně běžných akvarijních ryb a rostlin, která proběhne mezi účastníky akce (bez přístupu veřejnosti).
Místo konání je PARTNER CENRUM, Hlinky 118, Brno-Pisárky.


Obsah:
Úvod – Doc.MVDr. Petr Dvořák, CSc.
Psí zuby v rybích čelistech - Mgr.Pavel Zuber
Rod Nannostomus - MUDr. Vladko Bydžovský
Vliv světle na růst akvarijních rostlin – Doc. MVDr. Petr Dvořák, CSc.
Rozmnožování cichlid – „animovaná show“ – RNDr. Jiří Vítek, CSc.
Noví halančíci z Jižní Ameriky – Jaroslav Kadlec
Akva Tera Fórum – nový časopis pro akvaristy a teraristy – RNDr. Jindřich Novák
Cichlidy – nové CD-ROM – RNDr. Jiří Vítek, CSc.
Zpráva o činnosti spolku v roce 2003 – výbor
In memoriam (F.Podveský) – výbor

******************************************************************************************************************
CYPERUS sborník 2005.jpg
CYPERUS sborník 2005.jpg (39.79 KiB) Zobrazeno 28121 x
č. 15
2005

Vydal „Cyperus - spolek pro akvaristiku v Brně“.
Předseda: Doc. MVDr. Petr Dvořák, CSc.
Redaktor: Ing. Jan Jochman
A5 , 32 str + obálka , sazba – ofset
Vyd: vl.nákl. 150 výt.


Akvaristický podzim Brno 2005
Cyperus . spolek pro akvaristiku v Brně pokračuje v tradici přednáškových akcí, konaných každoročně vždy koncem měsíce října (letos 22.10.)
Program:
Pascal Sewer – Halančíci západní Afriky
Ing. Bernhard Teichfischer – Chovatelské formy živorodek
Pascal Sewer – Za betami Malaisie
RNDr. Roman Slaboch – Divoké formy rodu Xiphophorus
Jaroslav Kadlec – Halančíci Eurasie
MVDr. Ladislav Novotný,Ph.D. – Choroby očí akvarijních ryb
RNDr. Jiří Vítek, CSc. – „Neobvyklé“ způsoby rozmnožování cichlid – CD-ROM

V průběhu akce se uskuteční burza méně běžných akvarijních ryb a rostlin, která proběhne mezi účastníky akce (bez přístupu veřejnosti).
Místo konání je PARTNER CENRUM, Hlinky 118, Brno-Pisárky.


Obsah:
Úvod – Doc.MVDr. Petr Dvořák, CSc.
UV záření a akvaristika - Doc.MVDr. Petr Dvořák, CSc.
Iguacu – MUDr. Vladko Bydžovský
Halančíci z Evropy a Asie – Jaroslav Kadlec
Živorodky rodu Xiphophorus – RNDr. Roman Slaboch
„Neobvyklé“ způsoby rozmnožování cichlid – „anomovaná show“ - RNDr. Jiří Vítek, CSc.
Zpráva o činnosti spolku v roce 2004 – výbor
In memoriam (J.Sladký) – výbor

****************************************************************************************************************
CYPERUS sborník 2006.jpg
CYPERUS sborník 2006.jpg (30.7 KiB) Zobrazeno 28166 x
č. 16
2006

Vydal „Cyperus - spolek pro akvaristiku v Brně“.
Předseda: Doc. MVDr. Petr Dvořák, CSc.
Redaktor: Ing. Jan Jochman
A5 , 32 str + obálka , sazba – ofset
Vyd: vl.nákl. 100 výt.


Akvaristický podzim Brno 2006
Cyperus . spolek pro akvaristiku v Brně pokračuje v tradici přednáškových akcí, konaných každoročně vždy koncem měsíce října (letos 7.10.)
Program:
Pavel Picka & Kersten Opitz – Terčovci
Bc.Radek Blaško – Tribus Erethmodini
Jan Burzanovský – Novinky rodu Pterophyllum
Miloslav Kolařík – Lov planktonu na svazových vodách
MVDr. František Csefay – Přehled onemocnění koio kaprů
RNDr. Jiří Vítek, CSc. – Podivnosti a podivuhodnosti společenstev afrických cichlid – „animovaná show“

V průběhu akce se uskuteční burza méně běžných akvarijních ryb a rostlin, která proběhne mezi účastníky akce (bez přístupu veřejnosti).
Místo konání je PARTNER CENRUM, Hlinky 118, Brno-Pisárky.


Obsah:
Úvod – Doc.MVDr. Petr Dvořák, CSc.
Endokrinní disruptory ve vodním prostředí a jejich účinky – MVDr. Přemysl Mikula
Stále vzácná jihoamerická vějířovka Terranatos dolichopterus (Weitzman et Wourms, 1967) – Jaroslav
Kadlec
Krunýřovci a potrava – Ing. Zdena Míšová
Pár slov k tribu Erethmodini – Bc. radek Blaško
Několik poznámek k Pterophyllum altum – Jan Burzanovský
Podivnosti a podivuhodnosti společenstev afrických cichlid – „animovaná show“ - RNDr. Jiří Vítek,
CSc.
Zpráva o činnosti spolku v roce 2005 – výbor
In memoriam (J.Xaver) - Doc.MVDr. Petr Dvořák, CSc.

*******************************************************************************************************************
CYPERUS sborník 2007 - 100 let.jpg
CYPERUS sborník 2007 - 100 let.jpg (35.3 KiB) Zobrazeno 28090 x
Mezinárodní konference k oslavám 100. výročí založení - č. 17
2007

Vydal „Cyperus - spolek pro akvaristiku v Brně“.
Předseda: Doc. MVDr. Petr Dvořák, CSc.
Redaktor: Ing. Jan Jochman
A5 , 52 str + obálka , sazba – ofset
Vyd: vl.nákl. 250 výt.

Mezinárodní konference k oslavám 100. výročí založení (17. a 18. března 2007)
Program:
Vystoupení k oslavám jubilea:
Ing Stanislav Juránek, hejtman Jihomoravského kraje
Roman Onderka, primátor města Brna
Prof.MVDr. Vladimír Večerek, CSc.; rektor VFU Brno
MUDr. Vladko Bydžovský, president Unie akvaristů ČR – AKVA CZ (POZN: MUDr.Bydžovský nebyl přítomen – v zast. vystoupil pokladník AKVA CZ Ing. Jaroslav Dvořák)

Odborné přednášky:
Rainer Stawikowski (Něm.) – Pozorování jihoamerických cichlid v přírodě a v akváriích
Uwe Werner (Něm.) – Krabi, raci, krevety v sladkovodním akváriu
Christel Kasselmann (Něm.) – Zřizování akvárií s rostlinami – cesta k úspěchu
Norbert Dokoupil (Slov.) – Zbravení ryb, fakta známá a neznámá
Walter Deproost (Belg.) – Desetkrát na jezeře Malawi – můj osud
Gilbert Maebe (Belg.) – Duhovky
Christel Kasselmann (Něm.) – Nové a vzácné rostliny


Doprovodný program:
Tombola
Společenský večer
Návbštěva SkloREX Akvárium

Místo konání je hotel Best Western Premier International, Brno.


Obsah:

Pozdravy – Ing. Stanislav Juránek, hejtman Jihomoravského kraje
Roman Onderka, primátor města Brna
Prof.MVDr. Vladimír Večerek, CSc.; rektor VFU Brno
MUDr. Vladko Bydžovský, president Unie akvaristů ČR – AKVA CZ
Úvod - Doc.MVDr. Petr Dvořák, CSc.
Stoletá cesta brněnské akvaristiky a její historické milníky (1907-2007) – Ing. Jaromír Autrata, Milan Široký
Mé vzpomínky na přítele akvaristu – Ludvík Ambrož
Perla biologie ryb – Multispecifická péče o potomstvo – RNDr. Jiří Vítek, CSc.
Mořské akvárium – Ing. Josef Vala
Vznik (geneze) nemocnosti akvarijních ryb – MVDr. František Csefay
Sumečci čeledi Pseudopimelodidae, rod Microglanis – Ing. Zdena Míšová
Halančík – ryba nezvladatelná – Rostislav Konečný
Vzpomínka in memoriam – výbor
Poděkování sponzorům – výbor
Jmenný seznam současných členů spolku - výbor

*******************************************************************************************************************

č. 18
2007

Vydal „Cyperus - spolek pro akvaristiku v Brně“.
Předseda: Doc. MVDr. Petr Dvořák, CSc.
Redaktor: Ing. Jan Jochman
A5 , 30 str + obálka , sazba – ofset
Vyd: vl.nákl. 100 výt.

Akvaristický podzim Brno 2007
Cyperus . spolek pro akvaristiku v Brně pokračuje v tradici přednáškových akcí, konaných každoročně vždy koncem měsíce října (letos 13.10.)
Program:
Ing. Vlado Fábry – Francouzská Guyana (film a presentace)
MUDr. Vladko Bydžovský – Drobnoústky
Jan Burzanovský – Hledání kolébky cichlid
RNDr. Roman Slaboch – Zajímavosti z jihoamerických lokalit akvarijních ryb
RNDr. Jiří Vítek, CSc., Jaroslav Kadlec – Rod Aphyosemion – biologie, ekologie, chov a fotogalerie

V průběhu akce se uskuteční burza méně běžných akvarijních ryb a rostlin, která proběhne mezi účastníky akce (bez přístupu veřejnosti).
Místo konání je PARTNER CENRUM, Hlinky 118, Brno-Pisárky.


Obsah:
Úvod – Doc.MVDr. Petr Dvořák, CSc.
Ohlédnutí za oslavami stých narozenin Cyperusu – Ing. Jaromír Autrata
Zbarvení ryb, fakta známá i neznámá – Ing. Norbert Dokoupil, CSc.
Rod Nannostomus – MUDr. Vladko Bydžovský
Odkud pocházejí naše rybky – RNDr. Roman Slaboch
60 let akvaristou – Slavomil Boudný
Rod Aphyosemion – biologie, ekologie, chov a fotogalerie - RNDr. Jiří Vítek, CSc., Jaroslav Kadlec
Zpráva o činnosti spolku v roce 2006 – výbor

****************************************************************************************************************
CYPERUS sborník 2008.jpg
CYPERUS sborník 2008.jpg (24.94 KiB) Zobrazeno 28105 x
č. 19
2008

Vydal „Cyperus - spolek pro akvaristiku v Brně“.
Předseda: Doc. MVDr. Petr Dvořák, CSc.
Redaktor: Ing. Jan Jochman
A5 , 36 str + obálka , sazba – ofset
Vyd: vl.nákl. 150 výt.

Akvaristický podzim Brno 2008
Cyperus . spolek pro akvaristiku v Brně pokračuje v tradici přednáškových akcí, konaných každoročně vždy koncem měsíce října (letos 11.10.)
Program:
Gerhardt Gabler (Rak.) – Malawi 2007 (film z potápění a presentace)
Mgr. Ondřej Sedláček – Za halančíky do Mosambiku
Ing. Norbert Dokoupil, CSc. – Norbertovy neučesané myšlenky
RNDr. Jiří Vítek, CSc. – Rod Nothobranchius – biologie, ekologie, chov a fotogalerie

V průběhu akce se uskuteční burza méně běžných akvarijních ryb a rostlin, která proběhne mezi účastníky akce (bez přístupu veřejnosti).
Místo konání je PARTNER CENRUM, Hlinky 118, Brno-Pisárky.


Obsah:
Úvod – Doc.MVDr. Petr Dvořák, CSc.
Rod Nothobranchius – RNDr. Jiří Vítek, CSc.
12. výroční zasedání celorepublikového sněmu Unie akvaristů ČR – AKVA CZ – sekr. UAČR – AKVA CZ
AkvaEXPO 2008 RK aneb XXXII. Výstava akvarijních ryb a terarijních živočichů v Rychnově nad Kněžnou – Ing. Vladimír Hulman
Belonesox belizanus (Kner, 1860) Živorodka štikovitá – Josef Tomanec
První dekáda úvalských akvatrhů – Jan Burzanovský
Lerneóza - parazitóza způsobena korýšem Lernea sp. – MVDr. František Csefay
Vzpomínky na bývalé členy spolku: RNDr.Evžen Wohlgemuth,CSc. český zoolog a ekolog (*1947-†15.7.2002) – Ing Michal Říha
Fundulopanchax sjoestedti – Rostislav Konečný
Akvarista Plzeň 2008 – JUDr. Vladimír Protiva
Znovuzrození akvaristické burzy v Brně – 18.10.2008 – výbor
Zpráva o činnosti spolku v roce 2007 - výbor

*******************************************************************************************************************

č. 20
2009

Vydal „Cyperus - spolek pro akvaristiku v Brně“.
Předseda a editor: prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.
Redaktor: Ing. Jan Jochman
A5 , 36 str + obálka , sazba – ofset
Vyd: vl.nákl. 120 výt.

Akvaristický podzim Brno 2009
Cyperus . spolek pro akvaristiku v Brně pokračuje v tradici přednáškových akcí, konaných každoročně vždy koncem měsíce října (letos 24.10.)
Program:
Ing.Jaromír Šmerda – Horním Orinokem na Rio Negro
RNDr. Roman Slaboch – Vody Thajska
JUDr. Karel Brückler – Expedice Tanzania
Ing. Vladimír Hulman – Cesta do neznáma

V průběhu akce se uskuteční burza méně běžných akvarijních ryb a rostlin, která proběhne mezi účastníky akce (bez přístupu veřejnosti).
Místo konání je PARTNER CENRUM, Hlinky 118, Brno-Pisárky.


Obsah:
Úvod – prof.MVDr. Petr Dvořák, CSc.
Kam kráčí česká akvaristika - prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.
Dusíkový cyklus ve vodě – RNDr. Pavel Slanina
Můj amazonský „guru“ a názor na jeho názory – Jan Burzanovský
Nothobranchius patrizii (Vinciguerra, 1927) – Rostislav Konečný
Akvaristé ve Žďárském spolku TETRA – Ing. Jaroslav Dvořák
AkvaEXPO 2009 RK (XXXIII. výstava akvarijních ryb a terarijních živočichů v Rychnově nad kněžnou) – Ing. Vladimír Hulman
Akvarista Plzeň 2009 – JUDr. Vladimír Protiva
Brněnské akvaburzy.. – Josef Tomanec a Tomáš Kubík
Gratulace (P.Dvořák) – Ing. Miroslav Autrata
Zpráva o činnosti spolku v roce 2008 – výbor

********************************************************************************************************************

č. 21
2010

Vydal „Cyperus - spolek pro akvaristiku v Brně“.
Předseda a editor: prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.
Redaktor: Ing. Jan Jochman
A5 , 36 str + obálka , sazba – ofset
Vyd: vl.nákl. 100 výt.

Akvaristický podzim Brno 2010
Cyperus . spolek pro akvaristiku v Brně pokračuje v tradici přednáškových akcí, konaných každoročně vždy koncem měsíce října (letos 23.10.)
Program:
Ing. Vlado Fábry – Halančíci rodu Rivulus
Ing. Norbert Dokoupil, CSc. – Živorodky v nanoakváriích
RNDr. Jaroslav Hofmann – Zajímavé ryby v evropských akváriích a zoologických zahradách (Dánsko)

***********************************
Jan Burzanovský – výstava maleb chovatelských forem Pterophyllum scalare
V průběhu akce se uskuteční burza méně běžných akvarijních ryb a rostlin, která proběhne mezi účastníky akce (bez přístupu veřejnosti).
Místo konání je Hotel Žebětínský dvůr, Brno - Žebětín


Obsah:
Úvod – prof.MVDr. Petr Dvořák, CSc.
Žábronožka pohledem akvaristy – RNDr. Pavel Slanina
Koníček dlouhonosýHippocampus reidi (Ginsburg, 1933) - prof.MVDr. Petr Dvořák, CSc.
Nothobranchius rachovii (Ahl, 1926) – Rostislav Konečný
Činnost AKVA CZ v období 2009-2010 – presidium UAČR – AKVA CZ
Prosinec 2009 – září 2010 v Úvalském spolku akvaristů – Jan Burzanovský
Kulatá výročí Spolku plzeňských akvaristů IRIS v roce 2010 – JUDr. Vladimír Protiva
34. výstav v Rychnově nad Kněžnou – Ing. Vladimír Hulman
Zpráva o činnosti spolku v roce 2009 – prof.MVDr. Petr Dvořák, CSc.

*******************************************************************************************************************
Uživatelský avatar
greenfish
Člen AKVA CZ - 004 & 033
Příspěvky: 6
Registrován: 29.5.2010 18:32:31

Re: Třicel let sborníků CYPERU.

Příspěvek od greenfish »

Dají se někde sehnat. Mám jen dva a pěkně se to čte.
Uživatelský avatar
mlynář
Sekretář AKVA CZ
Příspěvky: 604
Registrován: 27.4.2010 14:02:09
Bydliště: Grýnviliž u Práglu

Re: Třicel let sborníků CYPERU.

Příspěvek od mlynář »

Jedině se zeptat kluků z Cyperu. Nejlépe prof. Dvořáka, předsedy. Já myslím, že by se tu a tam ještě nějaké číslo z posledních let dalo. Ergo, mám takový pocit, že je jich hodně i v elektronické verzi.
Odpovědět

Zpět na „008 CYPERUS“