Kulatá výročí Spolku plzeňských akvaristů IRIS v roce 2010

Odpovědět
Uživatelský avatar
administrátor
Administrátor
Příspěvky: 39
Registrován: 27.4.2010 13:36:09

Kulatá výročí Spolku plzeňských akvaristů IRIS v roce 2010

Příspěvek od administrátor »

V letošním roce náš Spolek plzeňských akvaristů IRIS oslaví několik kulatých výročí, která se vztahují k jeho historii. Připomeneme si 110. výročí vzniku spolku IRIS, jako druhého akvaristického spolku v Čechách, kdy základem vzniku byla první schůze akvaristické sekce Přírodovědného klubu při plzeňském muzeu dne 18. prosince 1900. Dalším kulatým výročím je 100 let od pořádání vůbec první samostatné akvarijní výstavy v Čechách spolkem IRIS v Plzni v roce 1910. Rovněž oslavíme i 10. výročí od znovuobnovení činnosti spolku IRIS v jeho novodobé historii, kdy 3. ledna 2000 byly registrovány stanovy spolku IRIS Ministerstvem vnitra ČR.

V prosinci roku 1899 byla pořádána v Plzni spolkem pro pěstění drůbeže v sále Waldekově (dnes hotel Slovan) výstava, kde veřejnosti byla poprvé ukázána skutečná akvária, osázená rostlinami. Tam se seznámili blíže přátelé akvaristiky a v roce 1900 v listopadu po přednášce pana pátera Bedřicha Köhlera v „Přírodovědeckém klubu“ ustavila se sekce akvarijní toho klubu. Sekce tato konala svou první schůzi dne 18. prosince 1900 o 6. hodině večerní v měšťanské dívčí škole v Jungmannově třídě. Na této schůzi byl prvním předsedou zvolen pan Antonín Hanš a jednatelem pan páter bedřich Köhler. Tím byl položen základ ke dnešnímu spoku IRIS. Toto uvádějí dobové materiály ke vzniku spolku. V roce 1901 se spolek osamostatňuje od „Přírodovědeckého klubu“, schvaluje vlastní stanovy a přijímá název IRIS. V témže roce na výstavě spolku pro chov drůbeže je udělena spolku IRIS za vystavovaná akvária zlatá medaile. Sdružuje 23 členů. V roce 1903 přistupuje spolek k vydávání vlastního časopisu. Časopis vycházel až do roku 1907.

Oslavy 100 let od založení IRISu, jaro 2000
2000 jaro - 100.let IRISu 01.jpg
2000 jaro - 100.let IRISu 01.jpg (27.45 KiB) Zobrazeno 31107 x
V roce 1910 má spolek Iris okolo 80 členů. V tomto roce, u příležitosti desátého výročí spolku, je pořádána první samostatná akvaristická výstava v přízemním sále Měšťanské besedy v Plzni. Jednalo se o vůbec první akvaristickou výstavu v Čechách a na Moravě. Výstavy se zúčastnilo 34 vystavovatelů, z nichž bylo 22 členů spolku Iris. V 80 zařízených akvárií a ve 20 sklenicích bylo vystaveno 31 druhů ryb, z nichž 24 exotických, 5 z našich řek a 2 druhy mořské. Z rybek vlastního chovu byly vystaveny tyto druhy: Makropodus, Betta, Girardinus caudimaculatus, Poecilia reticulata, závojnatky, dalekohledky, Danio, Barbus conchonius, Badis, Xiphophorus helleri. Akvária byla dobře osázená rostlinami. Převládaly známé , osvědčené rostliny ponořené jako Elodea densa, Cabomba, Myriophylium scabratum, Sagittaria natans, Vallisneria. Terária byla pouze tři. Korunou výstavy byla dvě mořská, elektricky osvětlená akvária, oživená nejen různými aktiniemi, ale i rybkami, ráčky, rournatci a mlži. (Pramen Akvaristický obzor roč. 1/1911, sešit 2., str.35-37)
IRIS kul.v. 01.JPG
IRIS kul.v. 01.JPG (113.57 KiB) Zobrazeno 31079 x
Významným datem jak pro spolek IRIS tak i pro českou akvaristiku v období před I. světovou válkou je 30. říjen 1910. Tento den se sešli v Praze na společné schůzce zástupci tří hlavních sdružení českých akvaristů "Cyperus" - Brno, "Iris" - Plzeň a "Akvárium"- Praha a usnesli se na vydávání společného odborného akvaristického časopisu nazvaného Akvaristický obzor. Časopis počal vycházet 1. ledna 1911 jako měsíčník. Jeho redaktory se stali universitní profesor MUDr. E. Babák a B. Žežula. Akvaristický obzor vycházel do roku 1914 a postupně kolem sebe sdružoval nově vznikající akvaristické spolky v Čechách a na Moravě. Vedle odborných článků z oboru akvaristiky a teraristiky přinášel i zprávy z činnosti jednotlivých spolků.
IRIS kul.v. 02.JPG
IRIS kul.v. 02.JPG (89.53 KiB) Zobrazeno 31096 x
Z dobových materiálů se dovídáme, že spolek „IRIS“ Plzeň pořádá od 21. září do 6. října 1912 výstavu akvárií a terárií. Jednalo se o již druhou samostatnou výstavu pořádanou spolkem IRIS opět v Měšťanské besedě. Výstava byla velmi dobře hodnocena jak veřejností, tak i akvaristickými odborníky. (Akvaristický obzor roč. II/1912, sešit 11, str. 194-195). Během 1. světové války spolek Iris nevyvíjel téměř žádnou činnost. Činnost je obnovena až v únoru 1920 valnou hromadou, kde byl zvolen i nový výbor. Ve dnech 15. – 30. září 1923 je pořádána ve výstavním sále obchodní akademie akvaristická výstava, kde poprvé v Plzni jsou vystaveny také rybky skaláry (Pterophyllum scalare).

Za zmínku rovněž stojí i pořádání jubilejní výstavy u příležitosti 25 - letého trvání spolku IRIS. Výstava tato byla pořádána od 7. do 21. června 1925 v hotelu Rossia za součinnosti přírodovědeckého oddělení městského muzea v Plzni.
IRIS kul.v. 03.JPG
IRIS kul.v. 03.JPG (82.43 KiB) Zobrazeno 31072 x
Na členské schůzi spolku IRIS dne 2. září 1926 byl položen základ budoucí plzeňské zoologické zahrady. Bylo rozhodnuto najmouti si skleník na vojenské plovárně u řeky Radbuzy v Doudlevcích a užíti ho jako pěstírnu akvarijních rybek a okolí jeho proměnit v zoologickou zahradu. historie spolku je pak spojena s výstavbou a zajištěním provozu plzeňské ZOO a to až do roku 1953, kdy ZOO přebírá od IRISu město Plzeň a spolek IRIS je rozpuštěn a tím ukončuje svou činnost.

V dalších letech se akvaristé v Plzni scházeli v kroužcích při různých kulturních závodních klubech (železničáři, škodováci a rovněž v kroužku při plzeňské ZOO). V roce 1975 plzeňští akvaristé zakládají v rámci ČSCHDZ základní organizaci č. 19 – Akvaristé, Plzeň-město. Zásluhy na založení mají především přátelé Oskar Lumerding, předválečný plzeňský akvarista a první předseda nově vzniklé ZO a Rudolf Kořínek, redaktor plzeňského rozhlasu, který byl i prvním jednatelem a „tahounem“ činnosti této ZO. Akvaristická organizace byla velmi agilní, pořádala každý rok výstavy, převážně na plzeňském výstavišti. Měla vlastní mprodejnu, tehdy vedenou jako stálou metodickou výstavu s možností prodeje přebytků rybek svých členů. Pořádala přednášky předních odborníků (např. př. Ing. Vladimír Sadílek, př. Zdeněk Drahotušský, př. Ing. Karel Krček a další). Měla uzavřenou „družbu“ s akvaristy z města Nordhausen v tehdejší NDR. Uskutečňovala pro své členy a jejich rodinné příslušníky zájezdy na akvarijní výstavy v tuzemsku i do zahraničí (NDR, Maďarsko). V posledních letech bylo v ZO zapojeno více jak 130 akvaristů z Plzně a okolí. Svoji činnost ukončuje v roce 1991.
IRIS kul.v. 04.JPG
IRIS kul.v. 04.JPG (87.62 KiB) Zobrazeno 31076 x
Po neoficiálních schůzkách několika přátel – akvaristů počátkem roku 1999 bylo dne 26.5.1999 svoláno setkání zájemců o založení spolku akvaristů v Plzni a to do salonku restaurace Švejk v Plzni na Borech. Tohoto setkání se zúčastnilo 14 přátel, kteří při dobrém plzeňském pivu Prazdroji se dohodli na založení akvaristického spolku. Byl zvolen přípravný výbor, kterému bylo uloženo vypracování stanov spolku. Rovněž byl akceptován návrh na historický název spolku IRIS. Koncem října 1999 na řádné schůzi byly přijaty stanovy spolku a rozhodnuto, že nově vzniklý spolek bude plně právně i ekonomicky nezávislý ve smyslu zákona 83/1990 Sb. jakom občanské sdružení. Dne 3. ledna 2000 registrovalo stanovy Spolku plzeňských akvaristů IRIS Ministerstvo vnitra ČR a spolek začal existovat jako samostatný právní subjekt. V průběhu roku 2000 byly řešeny další úkony související s právní a ekonomickou samostatností spolku. Zaregistrování na Českém statistickém účadu (IČO), na příslušném finančním úřadu (DIČ) a založení účtů spolku u peněžního ústavu. Jednatel př. Dufek, povoláním grafik, zpracoval logo (znak) spolku a následně vyhotovil i spolková razítka. V dubnu téhož roku na setkání akvaristů v Českých Budějovicích byl náš spolek IRIS přijat do Unie akvaristů ČR – AKVA CZ.
IRIS kul.v. 05.JPG
IRIS kul.v. 05.JPG (120.67 KiB) Zobrazeno 31077 x
V roce 2001 jsme se dohodli v rámci spolku IRIS na uspořádání výstavy akvarijních ryb v Plzni a to v následujícím roce. Začaly přípravy, něhem kterých jsme zprovoznili část výstavního fundusu po bývalé ZO. Náš člen Vláďa Sládek, propagátor chovu šlechtěných pavích oček, zapůjčil na výstavu akvária a stojany pro soutěže živorodek. Součástí první výstavy vedle tzv. „společenských akvárií“, kterých bylo 48, se staly soutěže chovatelů pavích oček (gupek) a dále živorodek rodu Xiphophorus a Poecilia (mečovek, plat a molinésií). Výstava se uskutečnila od 23. do 26. srpna 2002, necelých čtrnáct dní po velkých záplavách v Plzni. Soutěže živorodek byly zařazené jako druhé kolo do čtyřkolového mistrovství republiky živorodek. Soutěží se zúčastnili i přátelé akvaristé ze Slovenska. přes naše obavy, vzhledem k velkým záplavám a to nejen v Plzni, se návštěvnost výstavy vydařila a byla i dobře hodnocena návštevníky. Tím se založila tradice ke každoročnímu pořádání výstav pod názvem AKVARISTA Plzeň 2002.
IRIS kul.v. 06.JPG
IRIS kul.v. 06.JPG (118.78 KiB) Zobrazeno 31068 x
V následujícím roce obohatila výstavu mezinárodní soutěž chovatelů samečků bojovnic o Plzeňský pohár. Do soutěží se zapojili dále chovatelé z Polska a Německa. postupem let jsme za nemalých finančních nákladů a úsilí členů IRISu přebudovali celý výstavní fundus. Především pro soutěže živorodek a bojovnic. V roce 2004 se přihlašujeme do sdružení evropských chovatelů pavích oček IKGH (Internationales Kuratorium Guppy Hochzucht) a od tohoto roku se zúčastňujeme pravidelně mistrovství Evropy pavích oček. V tomto roce náš chovatel Karel Pšenčík získává v sedmikolovém evropském mistrovství pavích oček celkové třetí místo a svým umístěním zajistil pro rok 2005 pořádání jednoho z kol tohoto mistrovství pro Spolek plzeňských akvaristů IRIS. Některé z kol mistrovství Evropy pavích oček jsme již pořádali čtyřikrát a to v letech 2005, 2007, 2008 a 2010. K nejúspěšnějším chovatelům pavích oček z našeho spolku patřil především přítel Vladimír Sládek, který získal titul mistra Evropy v roce 2006 a další vysoká ocenění na světových soutěžích v Brazílii a Spojených státech amerických. Byl i několikrát mistrem ČR. Bohužel ze zdravotních důvodů svoji praktickou akvaristickou činnost musel ukončit. Dalším chovatelem, který dosahoval při evropských soutěžích gupek velmi dobrých umístění je již výše zmiňovaný Karel Pšenčík, který popř. Sládkovi se ujal funkce vedoucího našich výstav. Vladimír Protiva získal při pořádání prvního ročníku mistrovství Evropy párů v roce 2008 titul mistra Evropy v kategorii standardů krátkoploutvých. Dalšími úspěšnými chovateli jsou př. Josef Felt a př. Jaroslav Mühlbacher, kteří se každoročně umísťují na předních místech. Př. Mühlbacher v letošním roce získal třikrát prvenství v rámci evropských soutěží ve standardu paví očko „plamének“.
IRIS kul.v. 07.JPG
IRIS kul.v. 07.JPG (98.54 KiB) Zobrazeno 31103 x
Rovněž cenné úspěchy získali členové IRISu i v soutěžích mistrovství Evropy standardů živorodek Xipho-molly. Přítel Ladislav Mazanec se umístil v roce 2008 na prvním místě ve standardu X.helleri a v letošním roce se př. Josef Felt stal evropským šampionem ve standardu X.variatus. valšími úspěšnými chovateli v těchto standardech jsou př. Pavel Herbik a př. Miroslav Fořt. Přítel Miroslav Fořt se zúčastňuje i mistrovství skalárů, kde dosahuje předních umístění.
IRIS kul.v. 09.JPG
IRIS kul.v. 09.JPG (110.83 KiB) Zobrazeno 31093 x
Spolek plzeňských akvaristů IRIS pořádá každoročně další pravidelné akce. V měsíci březnu je to Jarní setkání akvaristů v Plzni, spojené se Dnem cichlidářů a v listopadu pak Plzeňský akvaristický podzim. Program se skládá z dopolední burzy a odpoledne je na programu jedna nebo více odborných přednášek. Zde bych chtěl podotknout, že za deset let novodobé existence spolku jsme se na našich akcích setkali při přednáškách téměř se všemi našimi předními akvaristickými odborníky.
IRIS kul.v. 08.JPG
IRIS kul.v. 08.JPG (96.42 KiB) Zobrazeno 31081 x
Náš spolek rozvíjí přátelské vztahy a styky jak s našimi spolky, tak i spolky v zahraničí. Je to i vzájemná pomoc při pořádání mezinárodních soutěží, jichž jsou naši akvaristé účastníky a to nejen jako soutěžící, ale i jako posuzovatelé. Pravidelně se zúčastňujeme na akcích ostatních českých spolků.

Vážení přátelé, pořádání našich výstav – letos byla již devátá, by se neobešla bez konkrétní práce našich členů, kdy přípravě výstavy i opstatních spolkových akcí je věnováno spousta volného času i úsilí a umu. Je potěšitelné, že do spolku se hlásí noví mladí členové, kteří především při pořádání letošní výstavy AKVARISTA Plzeň 2010 pořádně přiložili ruce k dílu. Výsledkové listiny soutěží chovatelů můžete nalézt na spolkových internetových stránkách spolku IRIS – http://www.irisplzen.cz .
IRIS kul.v. 10.JPG
IRIS kul.v. 10.JPG (110.56 KiB) Zobrazeno 31104 x
Závěrem bych vás chtěl, vážení čtenáři, akvaristé, pozvat na jubilejní desátou výstavu AKVARISTA Plzeň 2011, která se uskuteční od 26. do 28. srpna 2011 již tradičně v budově internátů Stř. průmyslové školy dopravní, Karlovarská tř. 99 v Plzni.

Tak ať nám to plave, přátelé
JUDr. Vladimír Protiva – předseda spolku IRIS

(POZN ADMIN: Článek poprvé vydán ve sborníku spolku CYPERUS 2010)
Odpovědět

Zpět na „023 Spolek plzeňských akvaristů – IRIS“