Akvaristický podzim, Brno - 2010

Akvaristický podzim, Brno - 2010

Odeslatod mlynář v Ned Říj 24, 2010 9:55 pm

Třebaže brněnský CYPERUS, třetí nejstarší akvaristický spolek na území České republiky oslavil své velekulaté sté narozeniny již před třemi lety, letošní Akvaristický podzim byl pro CYPERUS svým způsobem také přelomový. Možná se to mnohému čtenáři nebude zdát tak zásadní, jako mojí maličkosti, ale téměř po deseti letech se změnilo místo pořádání tradičních podzimních akcí spolku. Zatímco na přelomu tisíciletí jsem absolvoval několik „prvních podzimů“ pořádaných v hotelu Královopolských strojíren na severu moravské metropole, krátce po nástupu nového milénia, přesně od roku 2001, se tato činnost přesunula do prostor Partner centra v ul. Hlinky, v samém centru města hned vedle slovutného výstaviště, kde byly Akvaristické podzimy pořádány po celé toto desetiletí až do loňského roku. Dalším zajímavým a významným prvkem se stal letošní sborník vydaný spolkem u příležitosti Akvaristického podzimu, neboť to byl sborník završující třetí dekádu vydávání takovýchto sborníků spolkem. (viz. článek: bude doplněno )

Pro letošní rok vedení CYPERU vybralo moderní, nedávno postavený „venkovský“ hotel Žebětínský dvůr, stojící v samém srdci západobrněnské okrajové městské části – Žebětíně, ležící nedaleko pověstného Masarykova okruhu. Nevím jak hosté ze zahraničí či jiných částí republiky, ale my, kteří do Brna přijíždíme od západu jsme takovou změnu velice uvítali a dle mým dotazů s tímto místem dostupným slabých dvacet minut jízdy městským autobusem z centra města, neměli ani samotní brňáci. Akce se konala v zadním traktu komplexu hotelu, kde se na polovině přízemí budovy rozkládal velmi příjemný a vzdušný přednáškový sál, v jehož sousedství byl umístěn i bar se zásobou kvalitního pitiva a patřičným posezením vhodným k debatám zde se setkávajících skupinek akvaristů z celé republiky i přátel ze Slovenska.

Já jsem si letos obzvlášť považoval tuto pro mne veskrze pozitivní změnu, protože jsem oproti všem letům minulým byl nucen se na místo dostavit o hodný kus času před započetím akce samotné. Vzhledem k domluvě s brňáky jsme jako součást programu letošního akvaristického podzimu, krom obvyklých odborně populárních přednášek, pojali i první veřejnou vernisáž mých maleb. Třebaže série temper věnovaná chovatelským formám Pterophyllum scalare je již známá z mé monografie, a i když samozřejmě tyto obrázky nejsou mým jediným počinem na poli výtvarném ve vztahu k akvaristice, rozhodli jsme se s předsedou CYPERU Prof. Petrem Dvořákem právě pro turo ucelenou sérii, aby si návštěvníci Akvaristického podzimu mohli sami provnat, jak vypadají oproti tištěným a zmenšeným ilustracím knihy skutečné originály.
Od poslední adjustace takové výstavy pro mne uplynulo již více než deset let a jelikož mám v těchto záležitostech velmi bohatou praxi, moje dušička se celou dobu, než jsem se dostal do sálu, tetelila strachem, abych to za tu cca hodinu, kterou jsem na přípravu měl, dokázal stihnout. Díky pomoci přátel z CYPERU nám šla práce od ruky a korpusy výstavních panelů, které pro tuto akci zajistil Ing. Autrata se velice osvědčily a přicházející členové CYPERU i další hosté akce se již okolo deváté hodiny dopolední mohli s vystavovanými malbami seznamovat.

Každý příchozí do sálu se nutně musel zastavit u pokladny, které kraloval již výše zmíněný M.Autrata, kde po zaplacení konferenčního poplatku každý abonent obdržel nejen vstupenku, ale i lístek na oběd a letošní aktuální tištěný sborník spolku. Zde bylo letos možné v případě zájmu zakoupit i monografii věnovanou skalárám – Dobrodružství s amazonskými anděly, vydanou letos v březnu.

Již během zápisu, jak bývá na akcích v Brně zvykem začala probíhat malá výměnná burza rybek – zde excelovali především halančíkáři, kteří v tomto způsobu výměny či prodeje rybek mají bohaté zkušenosti, mohli jsme zde ale spatřit i nabídku rybek z jiných skupin.

Jak se hosté postupně sjížděli, zaregistrovávali se u pokladny, scházeli se poté ke vzájemným debatám v předsálí u baru s občerstvením. O klidný průběh našich debat se staral i ostražitý přítel Petra Povolného ze Žďáru.

Úderem desáté hodiny dopolední předseda spolku Prof. Petr Dvořák přivítal všechny přítomné, kterých se letos na Akvaristický podzim sjelo přes šedesát a oficiálně celou akci zahájil. Jako prvního hosta s přednáškou uvedl Ing. Vlado Fábryho z Prahy. Pojednání jednoho z našich předních odborníků na halančíky, který nepřednášel rozhodně v Brně poprvé, se týkalo především rodu Rivulus, jeho rozšíření na americkém kontinentu i přilehlých ostrovech. V.Fábry nám zprvu představil biotopní prostředí, ve kterém v této části světa halančíci přebývají a své vyprávění hojně prošpikoval vlastními osobními zkušenostmi člověka, který ona inkriminovaná místa osobně navštívil a rybky zde hledal a lovil. Poté pak již následovala plejáda všech možných druhů a jejich forem výše uvedeného rodu.

Jako druhý přijel se svou přednáškou o živorodkách vhodných pro chov v nanoakváriích známý odborník na živorodky z Bratislavy Norbert Dokoupil, který stejně jako předchozí přednášející má již svou tradici v přednášení na brněnských akcích. Pan Dokoupil představoval postupně za sebou velmi přehledně a i pro laiky dobře srozumitelně jeden rod živorodkovitých rybek za druhým a i jednotlivé zástupce z těchto rodů vybrané, kteří díky své velikosti v dospělém věku i svými nároky vyhovují pro chov v malých nádržích. Toto vyprávění samozřejmě jak je u p. Dokoupila zvykem, prokládal hojnými glosy a zkušenostmi ze své letité praxe s těmito rybkami.

Po této přednášce jsme se odebrali do jiného – „jídelního lovecko-rytířského“ sálu hotelu, kde následoval společný oběd. Na jídelníčku byl vzhledem k programu hotelové kuchyně v tomto ročním období guláš ze zvěřiny (mladé kančí a srnčí maso), na kterém jsem si osobně velice pochutnal. Dokonce mohu se vší zodpovědností říci, že za těch jedenáct let, co na Akvaristické podzimy do Brna jezdím to byl ten nejlepší oběd, který jsem v Brně měl.

Po obědě nastala vyhlášená doba polední siesty, kterou každý z nás využil k diskusím s přítomnými přáteli v prostorách již zmíněného baru u přednáškového sálu. Úderem čtrnácté hodiny odpolední pak začala téměř dvouhodinová přednáška RNDr.Jaroslava Hofmanna.

Doktor Hofmann, který za svou cestovatelskou kariéru dokázal navštívit přes sto Zoologických zahrad po celém světě, nám svým známým naprosto strhujícím způsobem představil především ryby chované v expozicích tří dánských Zoologických zahrad (názvy dvou prvních mi bezprostředně po oznámení vypadly z hlavy – nedivte se, komu to není jasné, ať si otevře mapu Dánska a chvilku si v ní browzdá, pak pochopí.... Třetí Zoo byla „myslím“ kodaňská), které ve svých útrobách vlastní akvaristické expozice. V celé přednášce převládaly především mořské rybky – zejm. tzv. korálové ryby, pokud ale v některé expozici Zoo bylo i sladkovodní akvárium, nebylo samozřejmě opomenuto.

Kromě ryb jsme měli ale možnost se seznámit i s několika světovými unikáty z „nerybí říše“, na které v jiných Zoologických zařízeních takového typu narazíte jen těžko. Jednalo se o dva páry Tasmánských ďáblů (zn. též jako Ďábel medvědovitý - Sarcophilus harrisii) - masožravých vačnatců z ostrova Tasmánie. Tyto velmi zajímavé šelmy (od devadesátých let díky animovaným seriálům o „Tazovi“ známé nejen mezi dětmi) jsou na pokraji vyhynutí nejen díky úbytku jejich přirozeného prostředí a potravy. Celá dnes známá populace je ale postižena nákazou rakoviny tváře, která byla u těchto tvorů poprvé odhalena v r. 1995.
Druhým unikátem, který doktor Hofmann při své návštěvě v Dánsku zdokumentoval, je dnes i ve své domovině velice přísně chráněný obří čínský mlok - Andrias davidianus, dorůstající údajně až do dvou metrů délky.

Krátce po skončení této poslední přednášky, okolo šestnácté hodiny odpolední, Profesor Dvořák všem přítomným poděkoval za jejich účast a s přáním dobré cesty k jejich domovům, letošní brněnský Akvaristický podzim oficiálně zakončil. Já na samý závěr bych chtěl jen ještě zmínit jediný drobný šrám na celé akci. V přednáškovém sálu, jak jste si jistě z mnoha obrázků mohli povšimnout, vládlo v určitých chvílích „rudo“. Tento stav, který mne při fotografování obrázků na projekčním plátně pořádně potrápil – především u obou dopoledních přednášek, byl zapříčiněn prosvěcováním slunce skrz červené rolety na oknech. Jak jste si zajisté povšimli, z některých obrázků se mi ta červená vůbec nepodařila odstranit ani při pečlivé úpravě v různých grafických programech (viz např. i fotografie Ing. Fábryho u notebooku). Teprve na odpolední přednášku doktora Hofmanna sluníčko zalezlo za mraky a nejen proto, že J.Hofmann je jedním z našich nejlepších současných „rybích“ fotografů, právě tyto fotky dopadly nejlépe. Než mně zde ani tak nešlo o to, abych představil vrchol svého fotoumění nebo „nekradl“ fotky přednášejících, ale o to, abych co nejpodrobněji představil těm, kteří v Brně letos nebyli, oč tento den přišli. Letošní Brno stálo skutečně za to a já se budu opět za rok těšit na další akci CYPERU v hotelu Žebětínský dvůr.


*******************************************************************************************************************************************
Galerie z Akvaristického podzimu 2010:

AP-BRNO 23.10.10 01.jpg
AP-BRNO 23.10.10 01.jpg (59.88 KB) Zobrazeno 7002 krát

AP-BRNO 23.10.10 02.JPG
AP-BRNO 23.10.10 02.JPG (113.19 KB) Zobrazeno 6993 krát

AP-BRNO 23.10.10 03.JPG
AP-BRNO 23.10.10 03.JPG (93.07 KB) Zobrazeno 7002 krát

AP-BRNO 23.10.10 04.JPG
AP-BRNO 23.10.10 04.JPG (107.61 KB) Zobrazeno 7013 krát

AP-BRNO 23.10.10 05.JPG
AP-BRNO 23.10.10 05.JPG (76.12 KB) Zobrazeno 7008 krát

AP-BRNO 23.10.10 06.JPG
AP-BRNO 23.10.10 06.JPG (84.1 KB) Zobrazeno 6996 krát

AP-BRNO 23.10.10 07.JPG
AP-BRNO 23.10.10 07.JPG (74.89 KB) Zobrazeno 6999 krát

AP-BRNO 23.10.10 08.JPG
AP-BRNO 23.10.10 08.JPG (74.97 KB) Zobrazeno 6997 krát

AP-BRNO 23.10.10 09.JPG
AP-BRNO 23.10.10 09.JPG (68.01 KB) Zobrazeno 7004 krát

AP-BRNO 23.10.10 10.JPG
AP-BRNO 23.10.10 10.JPG (78.61 KB) Zobrazeno 6990 krát

AP-BRNO 23.10.10 11.JPG
AP-BRNO 23.10.10 11.JPG (84.56 KB) Zobrazeno 7002 krát

AP-BRNO 23.10.10 12.JPG
AP-BRNO 23.10.10 12.JPG (90.5 KB) Zobrazeno 6965 krát

AP-BRNO 23.10.10 13.JPG
AP-BRNO 23.10.10 13.JPG (82.9 KB) Zobrazeno 6997 krát

AP-BRNO 23.10.10 14.JPG
AP-BRNO 23.10.10 14.JPG (73.07 KB) Zobrazeno 6997 krát

AP-BRNO 23.10.10 15.JPG
AP-BRNO 23.10.10 15.JPG (83.56 KB) Zobrazeno 6972 krát

AP-BRNO 23.10.10 16.JPG
AP-BRNO 23.10.10 16.JPG (72.21 KB) Zobrazeno 6961 krát

AP-BRNO 23.10.10 17.JPG
AP-BRNO 23.10.10 17.JPG (82.85 KB) Zobrazeno 6983 krát

AP-BRNO 23.10.10 18.JPG
AP-BRNO 23.10.10 18.JPG (75.95 KB) Zobrazeno 6996 krát

AP-BRNO 23.10.10 19.JPG
AP-BRNO 23.10.10 19.JPG (74.29 KB) Zobrazeno 6995 krát

AP-BRNO 23.10.10 20.JPG
AP-BRNO 23.10.10 20.JPG (75.21 KB) Zobrazeno 6994 krát


Ing. Vlado Fábry
AP-BRNO 23.10.10 21.JPG
AP-BRNO 23.10.10 21.JPG (77.7 KB) Zobrazeno 6987 krát

AP-BRNO 23.10.10 22.JPG
AP-BRNO 23.10.10 22.JPG (68.17 KB) Zobrazeno 6983 krát

AP-BRNO 23.10.10 23.JPG
AP-BRNO 23.10.10 23.JPG (119.86 KB) Zobrazeno 6988 krát

AP-BRNO 23.10.10 24.JPG
AP-BRNO 23.10.10 24.JPG (105.73 KB) Zobrazeno 6992 krát

AP-BRNO 23.10.10 25.JPG
AP-BRNO 23.10.10 25.JPG (113.27 KB) Zobrazeno 7001 krát
Uživatelský avatar
mlynář
Sekretář AKVA CZ
 
Příspěvky: 575
Registrován: Úte Dub 27, 2010 2:02 pm
Bydliště: Grýnviliž u Práglu

Re: Akvaristický podzim, Brno - 2010

Odeslatod mlynář v Ned Říj 24, 2010 10:17 pm

AP-BRNO 23.10.10 26.JPG
AP-BRNO 23.10.10 26.JPG (65.15 KB) Zobrazeno 6965 krát

AP-BRNO 23.10.10 27.JPG
AP-BRNO 23.10.10 27.JPG (113.42 KB) Zobrazeno 6982 krát

AP-BRNO 23.10.10 28.JPG
AP-BRNO 23.10.10 28.JPG (91.95 KB) Zobrazeno 6944 krát

AP-BRNO 23.10.10 29.JPG
AP-BRNO 23.10.10 29.JPG (82.72 KB) Zobrazeno 6932 krát

AP-BRNO 23.10.10 30.JPG
AP-BRNO 23.10.10 30.JPG (60.18 KB) Zobrazeno 6942 krát

AP-BRNO 23.10.10 31.JPG
AP-BRNO 23.10.10 31.JPG (56.21 KB) Zobrazeno 6949 krát

AP-BRNO 23.10.10 32.JPG
AP-BRNO 23.10.10 32.JPG (67.84 KB) Zobrazeno 6954 krát

AP-BRNO 23.10.10 33.JPG
AP-BRNO 23.10.10 33.JPG (63.23 KB) Zobrazeno 6953 krát

AP-BRNO 23.10.10 34.JPG
AP-BRNO 23.10.10 34.JPG (52.23 KB) Zobrazeno 6950 krát

AP-BRNO 23.10.10 35.JPG
AP-BRNO 23.10.10 35.JPG (47.85 KB) Zobrazeno 6955 krát

AP-BRNO 23.10.10 36.JPG
AP-BRNO 23.10.10 36.JPG (65.3 KB) Zobrazeno 6954 krát

AP-BRNO 23.10.10 37.JPG
AP-BRNO 23.10.10 37.JPG (49.14 KB) Zobrazeno 6949 krát

AP-BRNO 23.10.10 38.JPG
AP-BRNO 23.10.10 38.JPG (77.25 KB) Zobrazeno 6947 krát

AP-BRNO 23.10.10 39.JPG
AP-BRNO 23.10.10 39.JPG (50.66 KB) Zobrazeno 6939 krát

AP-BRNO 23.10.10 40.JPG
AP-BRNO 23.10.10 40.JPG (69.04 KB) Zobrazeno 6958 krát

AP-BRNO 23.10.10 41.JPG
AP-BRNO 23.10.10 41.JPG (57.89 KB) Zobrazeno 6970 krát

AP-BRNO 23.10.10 42.JPG
AP-BRNO 23.10.10 42.JPG (59.26 KB) Zobrazeno 6935 krát

AP-BRNO 23.10.10 43.JPG
AP-BRNO 23.10.10 43.JPG (52.91 KB) Zobrazeno 6946 krát

AP-BRNO 23.10.10 44.JPG
AP-BRNO 23.10.10 44.JPG (84.8 KB) Zobrazeno 6969 krát

AP-BRNO 23.10.10 45.JPG
AP-BRNO 23.10.10 45.JPG (52.02 KB) Zobrazeno 6952 krát

AP-BRNO 23.10.10 46.JPG
AP-BRNO 23.10.10 46.JPG (50.72 KB) Zobrazeno 6942 krát

AP-BRNO 23.10.10 47.JPG
AP-BRNO 23.10.10 47.JPG (52.58 KB) Zobrazeno 6938 krát

AP-BRNO 23.10.10 48.JPG
AP-BRNO 23.10.10 48.JPG (62.24 KB) Zobrazeno 6956 krát

AP-BRNO 23.10.10 49.JPG
AP-BRNO 23.10.10 49.JPG (67.94 KB) Zobrazeno 6943 krát

AP-BRNO 23.10.10 50.JPG
AP-BRNO 23.10.10 50.JPG (77.29 KB) Zobrazeno 6950 krát
Uživatelský avatar
mlynář
Sekretář AKVA CZ
 
Příspěvky: 575
Registrován: Úte Dub 27, 2010 2:02 pm
Bydliště: Grýnviliž u Práglu

Re: Akvaristický podzim, Brno - 2010

Odeslatod mlynář v Ned Říj 24, 2010 10:24 pm

Norbert Dokoupil
AP-BRNO 23.10.10 51.JPG
AP-BRNO 23.10.10 51.JPG (78.48 KB) Zobrazeno 6935 krát

AP-BRNO 23.10.10 52.JPG
AP-BRNO 23.10.10 52.JPG (81.84 KB) Zobrazeno 6924 krát

AP-BRNO 23.10.10 53.JPG
AP-BRNO 23.10.10 53.JPG (91.33 KB) Zobrazeno 6922 krát

AP-BRNO 23.10.10 54.JPG
AP-BRNO 23.10.10 54.JPG (92.18 KB) Zobrazeno 6919 krát

AP-BRNO 23.10.10 55.JPG
AP-BRNO 23.10.10 55.JPG (95.82 KB) Zobrazeno 6915 krát

AP-BRNO 23.10.10 56.JPG
AP-BRNO 23.10.10 56.JPG (88.1 KB) Zobrazeno 6925 krát

AP-BRNO 23.10.10 57.JPG
AP-BRNO 23.10.10 57.JPG (87.4 KB) Zobrazeno 6926 krát

AP-BRNO 23.10.10 58.JPG
AP-BRNO 23.10.10 58.JPG (84 KB) Zobrazeno 6901 krát

AP-BRNO 23.10.10 59.JPG
AP-BRNO 23.10.10 59.JPG (104.05 KB) Zobrazeno 6937 krát

AP-BRNO 23.10.10 60.JPG
AP-BRNO 23.10.10 60.JPG (84.6 KB) Zobrazeno 6907 krát

AP-BRNO 23.10.10 61.JPG
AP-BRNO 23.10.10 61.JPG (75.04 KB) Zobrazeno 6936 krát

AP-BRNO 23.10.10 62.JPG
AP-BRNO 23.10.10 62.JPG (79.75 KB) Zobrazeno 6910 krát

AP-BRNO 23.10.10 63.JPG
AP-BRNO 23.10.10 63.JPG (73.68 KB) Zobrazeno 6915 krát

AP-BRNO 23.10.10 64.JPG
AP-BRNO 23.10.10 64.JPG (92.7 KB) Zobrazeno 6912 krát

AP-BRNO 23.10.10 65.JPG
AP-BRNO 23.10.10 65.JPG (81.05 KB) Zobrazeno 6933 krát

AP-BRNO 23.10.10 66.JPG
AP-BRNO 23.10.10 66.JPG (86.38 KB) Zobrazeno 6922 krát

AP-BRNO 23.10.10 67.JPG
AP-BRNO 23.10.10 67.JPG (103.58 KB) Zobrazeno 6919 krát

AP-BRNO 23.10.10 68.JPG
AP-BRNO 23.10.10 68.JPG (80.68 KB) Zobrazeno 6902 krát

AP-BRNO 23.10.10 69.JPG
AP-BRNO 23.10.10 69.JPG (126.23 KB) Zobrazeno 6905 krát

AP-BRNO 23.10.10 70.JPG
AP-BRNO 23.10.10 70.JPG (88.05 KB) Zobrazeno 6915 krát

AP-BRNO 23.10.10 71.JPG
AP-BRNO 23.10.10 71.JPG (80.62 KB) Zobrazeno 6910 krát

AP-BRNO 23.10.10 72.JPG
AP-BRNO 23.10.10 72.JPG (78.47 KB) Zobrazeno 6908 krát

AP-BRNO 23.10.10 73.JPG
AP-BRNO 23.10.10 73.JPG (65.12 KB) Zobrazeno 6915 krát

AP-BRNO 23.10.10 74.JPG
AP-BRNO 23.10.10 74.JPG (75.7 KB) Zobrazeno 6900 krát

AP-BRNO 23.10.10 75.JPG
AP-BRNO 23.10.10 75.JPG (80.24 KB) Zobrazeno 6923 krát
Uživatelský avatar
mlynář
Sekretář AKVA CZ
 
Příspěvky: 575
Registrován: Úte Dub 27, 2010 2:02 pm
Bydliště: Grýnviliž u Práglu

Re: Akvaristický podzim, Brno - 2010

Odeslatod mlynář v Ned Říj 24, 2010 10:31 pm

AP-BRNO 23.10.10 76.JPG
AP-BRNO 23.10.10 76.JPG (89.49 KB) Zobrazeno 6885 krát

AP-BRNO 23.10.10 77.JPG
AP-BRNO 23.10.10 77.JPG (76.26 KB) Zobrazeno 6880 krát

AP-BRNO 23.10.10 78.JPG
AP-BRNO 23.10.10 78.JPG (90 KB) Zobrazeno 6900 krát


RNDr. Jaroslav Hofmann
AP-BRNO 23.10.10 79.JPG
AP-BRNO 23.10.10 79.JPG (300.91 KB) Zobrazeno 6896 krát

AP-BRNO 23.10.10 80.JPG
AP-BRNO 23.10.10 80.JPG (125.12 KB) Zobrazeno 6895 krát

AP-BRNO 23.10.10 81.JPG
AP-BRNO 23.10.10 81.JPG (106.29 KB) Zobrazeno 6897 krát

AP-BRNO 23.10.10 82.JPG
AP-BRNO 23.10.10 82.JPG (100.32 KB) Zobrazeno 6878 krát

AP-BRNO 23.10.10 83.JPG
AP-BRNO 23.10.10 83.JPG (101.9 KB) Zobrazeno 6888 krát

AP-BRNO 23.10.10 84.JPG
AP-BRNO 23.10.10 84.JPG (80.44 KB) Zobrazeno 6891 krát

AP-BRNO 23.10.10 85.JPG
AP-BRNO 23.10.10 85.JPG (91.45 KB) Zobrazeno 6880 krát

AP-BRNO 23.10.10 86.JPG
AP-BRNO 23.10.10 86.JPG (66.48 KB) Zobrazeno 6889 krát

AP-BRNO 23.10.10 87.JPG
AP-BRNO 23.10.10 87.JPG (74.72 KB) Zobrazeno 6890 krát

AP-BRNO 23.10.10 88.JPG
AP-BRNO 23.10.10 88.JPG (85.85 KB) Zobrazeno 6870 krát

AP-BRNO 23.10.10 89.JPG
AP-BRNO 23.10.10 89.JPG (97.3 KB) Zobrazeno 6889 krát

AP-BRNO 23.10.10 90.JPG
AP-BRNO 23.10.10 90.JPG (68.1 KB) Zobrazeno 6901 krát

AP-BRNO 23.10.10 91.JPG
AP-BRNO 23.10.10 91.JPG (99.39 KB) Zobrazeno 6885 krát

AP-BRNO 23.10.10 92.JPG
AP-BRNO 23.10.10 92.JPG (90.22 KB) Zobrazeno 6886 krát

AP-BRNO 23.10.10 93.JPG
AP-BRNO 23.10.10 93.JPG (93.04 KB) Zobrazeno 6887 krát

AP-BRNO 23.10.10 94.JPG
AP-BRNO 23.10.10 94.JPG (76.64 KB) Zobrazeno 6888 krát

AP-BRNO 23.10.10 95.JPG
AP-BRNO 23.10.10 95.JPG (64.67 KB) Zobrazeno 6899 krát

AP-BRNO 23.10.10 96.JPG
AP-BRNO 23.10.10 96.JPG (68.33 KB) Zobrazeno 6887 krát

AP-BRNO 23.10.10 97.JPG
AP-BRNO 23.10.10 97.JPG (100.29 KB) Zobrazeno 6885 krát

AP-BRNO 23.10.10 98.JPG
AP-BRNO 23.10.10 98.JPG (70.62 KB) Zobrazeno 6880 krát

AP-BRNO 23.10.10 99.JPG
AP-BRNO 23.10.10 99.JPG (77.21 KB) Zobrazeno 6900 krát

AP-BRNO 23.10.10 100.JPG
AP-BRNO 23.10.10 100.JPG (99.49 KB) Zobrazeno 6898 krát

AP-BRNO 23.10.10 101.JPG
AP-BRNO 23.10.10 101.JPG (84.59 KB) Zobrazeno 6870 krát
Uživatelský avatar
mlynář
Sekretář AKVA CZ
 
Příspěvky: 575
Registrován: Úte Dub 27, 2010 2:02 pm
Bydliště: Grýnviliž u Práglu

Re: Akvaristický podzim, Brno - 2010

Odeslatod mlynář v Ned Říj 24, 2010 11:28 pm

*******************************************************************************************************************************************
DOPLŇUJÍCÍ POZN. "POD ČAROU".

Právě se mi ozval doktor Hofmann, vytahal mne (právem) za uši a dodal přesné informace, za což mu zde velmi děkuji. :)
Cituji: Ta tři dánská zařízení byla všechna veřejná akvária, v zoologické zahradě nebylo ani jedno z nich. Plnými názvy (v českém překladu;-) to jsou:
>Muzeum rybolovu a mořeplavby, mořské akvárium Esbjerg
>Oceanárium Severního moře Hirtshals
>Dánské akvárium Charlottenlund

Charlottenlund je skoro jako předměstí Kodaně, takže se o něm proto někdy mluví taky jako o "kodaňském" akváriu. Jediné, co bylo ze zoologické zahrady (kodaňské), byli ti ďáblové.
Uživatelský avatar
mlynář
Sekretář AKVA CZ
 
Příspěvky: 575
Registrován: Úte Dub 27, 2010 2:02 pm
Bydliště: Grýnviliž u Práglu

Re: Akvaristický podzim, Brno - 2010

Odeslatod JAF v Pon Říj 25, 2010 3:56 am

Už jsem se lekl, že jsem v té Kodaňské zoo něco přehlédnul :)
JAF
Čestný uživatel
 
Příspěvky: 90
Registrován: Úte Říj 05, 2010 12:47 am
Bydliště: Praha

Re: Akvaristický podzim, Brno - 2010

Odeslatod greenfish v Úte Říj 26, 2010 5:49 pm

mlynář napsal: O klidný průběh našich debat se staral i ostražitý přítel Petra Povolného ze Žďáru.


Však to Čiki nedělal zadarmo. Petr snědl u oběda knedlíky a Čiky dostal masíčko.

Ale skutečně moc příjemná akce s mnoha příjemnými lidmi. Přednášky neměly chybu.
Uživatelský avatar
greenfish
Člen AKVA CZ - 004 & 033
 
Příspěvky: 6
Registrován: Sob Kvě 29, 2010 6:32 pm


Zpět na 2010

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 1 návštěvník

cron