Prosinec 2009 – září 2010 v Úvalském spolku akvaristů

Prosinec 2009 – září 2010 v Úvalském spolku akvaristů

Odeslatod mlynář v Čtv Říj 28, 2010 5:39 pm

(tento článek vyšel poprvé dne 23.10.2010 v ročence – sborníku brněnského CYPERU)

Poslední roční období bylo pro Úvalský spolek akvaristů dobou s poměrně pestrým programem. Přesto, že spolek k dnešnímu dni čítá téměř dvacet řádných členů, jedná se z více než dvou třetin o členy, kteří žijí v místě mnohdy značně vzdáleného od Úval na to, aby se sami mohli aktivně účastnit příprav na dále uváděné akce. Veškeré přípravy zde tedy spočívají na bedrech tzv. „domácího jádra spolku“ a jedná se v současné době o předsedu Mílu Kolaříka, jednatele Honzu Burzanovského, pokladníka Zdeňka Tischera a bratry Radka a Jardu Jarošovy.

Vzhledem k tomu, že toto pojednání píši pro ročenku brněnského Cyperu, jež vyjde ke dni 23. října, musím nutně začít první akcí, která by stála zde za zmínku v patřičné časové posloupnosti – v pořadí XI. Vánočním akvaristickým trhem, který se konal dvanáctého prosince loňského roku v obligátních prostorách sálu úvalské sokolovny. Na těchto našich dnes již tradičních akvaristických „veletrzích“ se již nějaký čas projevuje zajímavý fenomén, který si pořádně nedokážeme vysvětlit. V porovnání Vánočních akvatrhů, jež defakto zakončují v posledních letech každoroční sezonu akcí pořádaných členy AKVA CZ, se sesterskou akcí – jarním akvatrhem – AKVA ÚVALY, se jedná o skokovou změnu v návštěvnosti obou akcí. Po prvních střídavých úspěších i neúspěších se zájmem i návštěvností na těchto obou akcích, které pravidelně pořádáme vždy na konci měsíce května (AKVA ÚVALY) a v polovině prosince od roku 1999, stalo se cca od čtvrtého roku pořádání pravidlem, že hlavní zájem akvaristů se týkal akcí jarních. Na jarní AKVA ÚVALY většinou přicházelo okolo 400 - 450 platících, zatímco na Vánoční akvatrhy zhruba o sto až stopadesát méně. Tento stav trval až někdy do roku 2007, kdy se náhle vše obrátilo doslova jako na obrtlíku. Poslední tři roky tedy zaznamenáváme na Vánoce návštěvost čítající v současné době pravidelně přes pětset platích, zatímco jarní akce se nyní drží stěží okolo čtyřset. Na obou akcích je však pozitivní to, že za ta léta si jednak našly mezi českými, ale i slovenskými akvaristy svou klientelu, která k nám jezdí pravidelně a dalším pozitivním jevem je sic pomalu, ale přesto neustále stoupající zájem návštěvníků.

sál úvalské sokolovny v 6´00 ráno pro_web.jpg
sál úvalské sokolovny v 6´00 ráno pro_web.jpg (108.52 KB) Zobrazeno 5455 krát


Někteří čtenáři si asi řeknou, že pětset platících je proti návštěvnosti takových akcí, jakými je výstava v Rychnově, Ostravě, Hradci Králové či Praze směšné množství. Úvaly, které domorodci nikoliv neprávem zovou též „noclehárnou Prahy“, v době zahajování současné série akvatrhů čítaly pouhopohých 4500 obyvatel a v nedaleké Praze v té době oproti předpokladům staré gardy, se měla čile k světu pověstná burza na Budějovickém náměstí. Naše akce tedy byly svým těžištěm prvoplánově zaměřovány především k akvaristům ze spolků AKVA CZ a samozřejmě i ostatním akvaristům z celé České republiky, kteří nemají ve svém okolí možnosti získávání kvalitních rybek a kvalitního akvaristického zboží za rozumnou cenu. Oba každoroční akvatrhy se otevírají nejen samotným chovatelům, z nichž mnohý dnes již ani nikam jinam své rybky nabízet veřejně nejezdí, ale také drobným českým výrobcům akvaristických potřeb či distributorům krmení, kteří na běžný trh své zboží nedodávají. Díky soustředění tohoto potenciálu pod jednu střechu, se staly obě úvalské akce svébytnými a ojedinělými na současné akvaristické scéně v ČR a ti, kteří na ně jezdí pravidelně, dobře vědí, že zde seženou to, co nikde jinde nenajdou.

Vysoký zájem prodejců v posledních letech též hovoří sám za sebe a já myslím, že s ledovým klidem mohu obě úvalské akce označit za největší akce tohoto „prodejního“ typu v naší republice, což ostatně bylo kdysi v začátcích i naším dlouhodobým cílem. Zde je jen veliká škoda, že sál úvalské sokolovny – největší vytápěná místnost v širokém okolí, má jen omezené prostory. V posledních letech se nám hlásí o prodejní místa na každou akci mezi 60 – 70 zájemci o prodej. Uspokojit jsme schopni z výše uvedených důvodů jen něco přes tři čtvrtiny žádostí. Pokud v tomto drobném bilancování našich akcí zabrousím ještě znovu k počtu návštěvníků, musím doplnit, že děti do cca 10 let mají u nás vstup zdarma a tudíž nejsou jako osoby platící započítávány do počtu návštěv a tudíž evidovány. Dle našich praktických zkušeností se počet těchto mladých návštěvníků pohybuje na každé akci někde v rozmezí 100 – 150. A pokud se ohlédnu ještě dále, do míst, kde jsem uváděl poměřování s akcemi jinými, musím se zamyslet nad tím, že vše má své a svou určitou kapacitu. Zatímco výše uvedené akce jsou stavěny na návštěvnosti X-tisíc platících, nedokážu si ani já ani nikdo z kolegů ve spoku představit, že by se v Úvalech objevilo za to dopoledne, kdy celá akce trvá, o dvě či maximálně tři stovky více platících. Již takhle většinou od otevření úderem osmé hodiny ranní do desáté dopolední bývá sál doslova nabitý. Kdyby v onu včasnou ranní hodinu přijelo najednou dvakrát tolik zájemců, fronta by musela být až do poloviny náměstí a pravděpodobně by ti poslední čekali nejméně hodinu, až by se v sále uvolnilo dostatek místa. Kapacitou jsou Úvaly prostě stavěny na „stovky“ návštěvníků. Konec konců i Akvaristický podzim má svou osobitou kapacitu. Zkuste si představit, kdyby na tuto akci přijelo třista nebo hned těch v Úvalech průměrných pětset návštěvníků. Ano, určitě by se to dalo považovat za nevídaný sukces, jenže já si takový blázinec v Brně vůbec nedokážu domyslet...

Vánoční akvatrh v prosinci roku 2009 byl i akcí, kdy se po několika letech odmlky v rámci takovéhoto dne v Úvalech sešli členové Českého cichlid klubu, aby oprášili druhy pověstnou „cichlidářskou osu Plzeň-Úvaly-Brno“. Vedení Úvalského spolku akvaristů zajistilo pro ČCK na dopolední hodiny soboty 12. prosince prostory vinárny hotelu Sokol, která patří pod komplex budov, ve kterých se nechází i sál s akvatrhem, pro pořádání řádného členského sněmu a voleb orgánů ČCK.

Na sobotu 1. května, pak Ú.s.a. zajistil v Úvalech přednáškový sál a techniku pro pořádání III. kongresu Českého cichlid klubu. Obě organizace tímto způsobem využily možností začlenit tuto akci do série kulturních akcí městského úřadu v Úvalech v rámci 710 let oslav první oficiální zmínky existence města, díky čemuž město poskytlo prostory kulturního sálu Domu s pečovateskou službou a potřebnou projekční techniku pro pořádání cichlidářského kongresu a přednáškového dopoledne zdarma. Akce se osobně zúčastnil president UAČR – AKVA CZ Prof.MVDr. P.Dvořák C.S.c., starosta města Úvaly MUDr. J.Šťastný, mistostarostka Ing. Helena Váňová a velice vlivný politik a příznivec akvaristiky JUDr. Ing. P.Petržílek, Ph.D.

sál úvalské sokolovny v 10´00 dopoledne pro_web.jpg
sál úvalské sokolovny v 10´00 dopoledne pro_web.jpg (94.65 KB) Zobrazeno 5455 krát


V sobotu 22. května se v osm hodin ráno otevřely dveře sálu úvalské sokolovny pro konání dvanáctého ročníku AKVA ÚVALY a po, jak už to tak pro pořadatele podobných akcí bývá, hekticky prožitém dni, někteří z nás zakončili tento akva-veletržní den společenskou relaxací a přátelském pobytu při kávě a dobrotách v altánu na rybníčku i v prostorách pěstírny našeho předsedy Míly Kolaříka.

Tak, jak rychle ubíhá každé jaro, následné čtyři týdny uběhly také velice rychle a již přišla sobota 26. června. Tento čas v tomto ročním období není dnem nějaké veřejné akvaristické akce, jedná se ale o společenskou, dnes mohu myslím s čistým svědomím říci opět tradiční záležitostí – „pečení čuníka“. Je to tradice, která v roce 2004 vyplynula z několika nápadů a tehdy proklamovaného programu Českého cichlid klubu, se kterým jsou mnozí členové Úvalského spolku akvaristů spjati doslova pupeční šňůrou. První pečení tehdy ještě „cichlidářského čuníka“, coby interní klubové společenské záležitosti, bylo provedeno jak jsem již poznamenal výše v červnu 2004 na tehdejší usedlosti sekretáře klubu na západě Vysočiny nedaleko Zruče nad Sázavou. Přes to, že šlo o akci soukromou, můžeme ji s ledovým klidem zvát akcí mezinárodní, protože již na prvním ročníku se jako pozvaní hosté objevili i přátelé cichlidáři z Bratislavy, kteří poté nevynechali jediné „pečení“ a stali se zprvu stálými hosty, od prosince 2009 někteří i řádnými členy ČCK. Po druhém ročníku pořadatelé usoudili, že by bylo třeba získat i další kádry, aby se předkládané dobroty vůbec daly za víkend spořádat a tak v roce 2006 již proběhlo červnové pečení čuníka ve znamení nejen Českého cichlid klubu, ale i ve spojení s Českou labyrintkářskou asociací.

Od roku 2007 se tato společenská akce přesunuje do Úval a třebaže si dosud udržovala statut ČCK/ČLA „prasete“, stala se defacto společenskou událostí pod patronátem Ú.s.a., na které se od r. zúčastňují i pozvaní hosté mimo uvedené organizace. V roce 2008, kdy Úvalský spolek akvaristů slavil deset let od svého zaregistrování jako o.s. na MV ČR (a také deset let od vstupu do UAČR – AKVA CZ), zainvestoval pečení ze své pokladny a ujal se role pořadatele. V roce 2009 i letos se titul vrátil k původním zvyklostem – pod hlavičku ČCK-ČLA.

altán na rybníčku u našeho předsedy 15´00 odpoledne pro_web.jpg
altán na rybníčku u našeho předsedy 15´00 odpoledne pro_web.jpg (108.85 KB) Zobrazeno 5464 krát


Nyní, v závěru měsíce září 2010 za sebou máme návštěvy letní srpnové akce plzeňského IRISu a 34. výstavy akvarijních ryb a setkání akvaristů v Rychnově nad Kněžnou a v říjnu se chystáme na tradiční Akvaristický podzim.

Když zde tak sedím a bilancuji všechny události výše uvedeného období, nemohu nevzpomenout na začátky Úvalského spolku, kdy na tehdejší akce po celé republice jezdívali naši členové až ve třech plných autech. Dnes jezdíme s Mílou Kolaříkem ve dvou. Za těch dvanáct let se situace v Úvalech značně změnila a tyto změny můžeme směle přičíst i situaci na naší současné profi i poloprofi akvaristické scéně. Když se na podzim roku 1997 spolek v Úvalech zakládal, bylo v Úvalech devět pěstíren od 4 do cca 25 kubíků chovné vody. Dnes jen jediná. Tenkrát se podhoubí spolku rekrutovalo jak z majitelů těchto pěstíren a úvalských rybářů, tak i z klientely soustřeďující se okolo akvaristiky „Živa“ Luboše Ježka. V roce 2002 tato akvaristika po sedmi letech zaniká (objekt, kde byla prodejna i s pěstírnou umístěna získal nový majitel a L.Ježek se odstěhoval z Úval). Jak se postupně od počátku tisíciletí prohlubovaly rozdíly mezi výkupními cenami rybek a ekonomickými vstupy nutnými k udržení chovů, zanikala jedna pěstírna za druhou, nebo se i někteří členové z Úval odstěhovali a dříve či později tak jako tak své chovy zrušili.

Prozatím situaci ve spolku nevidíme v černých barvách a zatím to zde rozhodně nespěje k podobnému konci, jako se tomu stalo u některých, druhdy slavných spolků (Liberec, Nymburk, aj.). Pár mladých akvaristů v současných řadách Ú.s.a. nyní působí a oproti polovině současné dekády, kdy ve spolku setrvávalo pouhých sedm členů, je nás dnes, jak jsem již poznamenal téměř dvacet. Měli bychom se však nad tím vším asi včas zamyslet a pomalu začít hledat své nástupce.... Možná to pro někoho z vás bude úsměvné, ale mnohé pozitivní v tomhle trendu mohou přinést dva faktory. Jedním z nich je vzrůstající zájem mladých lidí, kteří ještě nedavno trávili většinu svého času u počítače „browzdáním“ po internetu. Mnohého z nich právě toto médium přivedlo k akvaristice v praktické rovině a jak s ulehčením my starší dnes zjišťujeme, virtuální komunikace jim přestává dostačovat. Druhým pozitivním faktorem je to, že od dob pořádání prvního jarního akvatrhu vzrostl počet obyvatel Úval na 6000 (tj. cca o 1500) a do tří let městu přibyde dalších 3000. A to nemluvím o vydatné satelitní výstavbě ve všech okolních obcích. Teď jen přijít na to, jak a čím v novém programu spolku potenciální zájemce o akvaristiku zaujmout a přesvědčit je pro členství ve spolku.

V Zelenči 27.9.2010
Honza Burzanovský, jednatel Ú.s.a.
Uživatelský avatar
mlynář
Sekretář AKVA CZ
 
Příspěvky: 575
Registrován: Úte Dub 27, 2010 2:02 pm
Bydliště: Grýnviliž u Práglu

Zpět na Články a reportáže

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron